I fjol rökte dagligen 10 procent av männen och 12 procent av kvinnorna i åldersgruppen 16-84 år. 2010 var motsvarande siffror 12 procent för männen och 13 för kvinnorna.

När den första Nationella folkhälsoenkäten gjordes 2004 dagligrökte 14 procent av männen och 19 procent av kvinnorna.

I genomsnitt har andelen dagligrökare minskat med fem procentenheter från 2004 till 2011, från 16 till 11 procent.

Andelen manliga snusare i åldersgruppen 16-84 var 18 procent 2011 och bland kvinnorna tre procent. Det innebär en minskning sedan 2010 med två procentenheter för männen och med en procentenhet för kvinnorna.

Jämfört med 2004 har snusandet bland männen minskat med fyra procentenheter och är oförändrad för kvinnorna. Under åren 2003 till 2010 låg andelen kvinnliga snusare på fyra procent.

Män i åldersgruppen 45-64 år röker dagligen i större utsträckning än män i åldern 16-44. Någon sådan skillnad finns inte bland kvinnorna.

Det är vanligare bland både kvinnor och män med kort utbildning att röka dagligen, liksom rökning är vanligare bland arbetslösa än bland dem som har ett yrkesarbete.

Att röka då och då är vanligare bland både kvinnor och män i åldersgruppen 16-29 år än i övriga åldersgrupper.

Andelen som aldrig rökt har ökat sedan 2004. Största andelen bland såväl kvinnor som män finns i gruppen 30-44 år.

Andelen i befolkningen som utsätts för passiv rökning är den lägsta sedan mäktningarna startade. Mest utsatta är unga i åldrarna 16-29 år.

Hela undersökningen finns på FHIs hemsida

Bland 15-åringar ökar rökningen

Läs vidare