Thailand har världens största varningsbilder, som täcker 85 procent av både fram- och baksidan på paketen. På andra och tredje plats kommer Australien respektive Uruguay.

Senast 2016 kommer även Sverige att ha varningsbilder på paketen eftersom detta ingår i EU:s nya tobakproduktdirektiv. Bilderna ska täcka 65 procent av både fram- och baksida.

Här kan du läsa rapporten om världens varningsbilder och se många intressanta bildexempel.

Länk till Tobaksfaktas egen sammanställning av länder med varningsbilder

Läs vidare