De fem länder som är bäst på att förhindra tobaksindustrin från att blanda sig i folkhälsopolitiken är Storbritannien, följt av Uganda, Iran, Kenya, och Brasilien.

I den andra ändan kommer Japan, Jordanien, Bangladesh, Libanon, och Indonesien. USA är åttonde sämst.

Sverige är inte med bland de undersökta länderna.

–I Japan är det största problemet att regeringen äger ungefär en tredjedel av det tobaksbolaget Japan Tobacco, som bland annat tillverkar och säljer varumärkena som Winston och Camel. Den japanska regeringen har alltså ett direkt intresse av att det går bra för tobaksföretaget, säger Mary Assunta, som har skrivit rapporten, till nyhetssajten NPR.

–Tobaksreklam är tillåten i Japan, och det krävs inga bildvarningar på förpackningarna. Regeringen till och med subventioner restauranger för att bygga rökrum i byggnader, säger hon.

I vissa länder finns problem med att anställda lämnar regeringsjobb för att arbeta för tobaksföretag, enligt Mary Assunta. Det problemet har till exempel Bangladesh, Pakistan och Sri Lanka.

Uppförandekod för anställda

Enligt rapporten närmar sig tobaksindustrin gärna anställda som arbetar med näringsliv och ekonomi, medan de som arbetar med hälsofrågor är mindre utsatta.

För att hindra att anställda påverkas i sina beslut kan länderna reglera hur kontakter med tobaksindustrin ska rapporteras. Filippinerna har till exempel sedan 2010 en uppförandekod som gäller statligt anställda. Den förbjuder interaktion med tobaksindustrin om det inte är absolut nödvändigt. I de fall då man måste ha kontakt krävs rapporter och protokoll från möten. Enligt uppförandekoden förbjuds onödiga kontakter, gåvor, donationer eller på annat sätt förmånlig behandling av tobaksindustrin. Det är också förbjudet för tjänstemän att själva ha ekonomiska intressen i tobaksindustrin, eller att på andra sätt ha en intressekonflikt.

Men det är lika viktigt att begränsa kontakterna mellan tobaksindustrin och politiker. Bland de länder där det är tillåtet för politiker att ta emot donationer kräver bara Kenya och USA att dessa redovisas öppet.

–Det är få länder där donationer behöver offentliggöras. Jag tror att det är logiskt att alla företag som ger politiska bidrag en dag kommer att uppmana mottagarna att återgälda favören, säger Mary Assunta till NPR.

Mer arbete krävs

Global Tobacco Industry Interference Index baseras på tillgänglig offentlig information i respektive land för perioden januari 2017–december 2018.

Enligt rapporten är regeringarnas ansträngningar att tackla tobaksindustrins påverkan långt ifrån tillfredsställande och stora förbättringar behövs i alla länder.

Rapportens viktigaste resultat:

  • Transparens har betydelse – länder lyckas bättre stå emot tobaksindustrin när de är öppna med sina möten med tobaksbolagen. I vissa länder, bland andra Brasilien, Kanada, Frankrike och Iran är det förbjudet för tobaksbolagen att ge bidrag till politiker, och i de undersökta länder där det är tillåtet krävs öppenhet om politiska bidrag bara i Kenya och USA.
  • Ledande befattningshavare uppvaktades intensivt. Tobaksföretag riktade sig särskilt till högre tjänstemän inom finans- och handelsdepartement.
  • E-cigaretter utgör ett nytt hot. Det finns allt fler bevis på att branschen använder skadereduktionspåståenden om e-cigaretter för att kunna underlätta introduktion av nya produkter.
  • Skattelättnader gynnar branschen. Endast Sri Lanka förbjuder tullfri försäljning av cigaretter.
  • Alla länder kan lyckas. Storbritannien, Uganda och Iran är ekonomiskt, politiskt och kulturellt olika och de mest framgångsrika i att motstå industrins inflytande.

 

Hela listan, samt fakta om Global Tobacco Industry Interference Index

Indexet rankar länderna på en skala mellan 0 och 100, och ju högre tal desto mer lyckas tobaksindustrin blanda sig i folkhälsopolitiken.

Storbritannien, 26

Uganda, 29

Iran, 30

Kenya, 33

Brasilien, 34

Frankrike, 34

Uruguay, 34

Nepal, 41

Thailand, 43

Kanada, 47

Kambodia, 48

Sydkorea, 50

Myanmar (Burma), 53

Filippinerna, 54

Sri Lanka, 58

Turkiet, 58

Vietnam, 58

Mexiko, 59

Ukraina, 61

Malaysia, 62

Pakistan, 66

Laos, 68

Indien 69

Tanzania, 70

Sydafrika, 72

USA, 72

Kina, 73

Egypten, 73

Indonesien, 75

Libanon, 75

Bangladesh, 77

Jordanien, 79

Japan, 88

 

Läs mer:

http://globaltobaccoindex.org/

Global Tobacco Industry Interference Index är framtaget av organisationen Stop – Stopping Tobacco organizations & products, som är ett samarbete mellan Tobacco Control Research Group vid Bathuniversitetet i Storbritannien, Global Center for Good Governance in Tobacco Control, The Union, och Vital Strategies, och med finansiering av Bloomberg Philanthropies.

 

 

 

 

Läs vidare