Studien har bland annat granskat vetenskapliga källor, väl underbyggda granskande artiklar och juridiska bevis relaterade till fem olika branscher och organisationer, bland dem tobaks-, kol- och sockerindustrin. De har valts ut på grund av deras negativa effekter på miljö och folkhälsa.

Forskarna identifierade 28 unika strategier som används för att skapa tvivel. Fem av strategierna användes av alla fem organisationer, vilket tyder på att de är nyckelmetoder för att skapa tvivel.

Genom att känna igen metoderna att medvetet manipulera information som är associerad med branschernas handlingar eller produkter kan strategierna göras mindre effektiva, vilket i slutändan skyddar både miljö och folkhälsa, enligt studien.

 

Läs vidare