Forskarna har undersökt minskningen av andelen rökare i Kanada, som införde varningsbilder år 2000. Utifrån de siffrorna har man beräknat den effekt som de amerikanska varningsbilderna skulle ha fått om de lanserats 2012, som var meningen, och inte stoppats i de rättsprocesser som ett par tobaksbolag inledde.

Forskarna har kommit fram till att antalet vuxna rökare i USA fram till och med 2013 skulle ha minskat med 5,3 – 8,6 miljoner med hjälp av varningsbilderna.

Deras analys av bildvarningarnas effekter i Kanada visar en minskning av andelen vuxna rökare med 12-19 procent eller närmare fem procentenheter.

Forskarna kritiserar myndigheten FDA, the Food and Drug Administration, som är ansvarig på området, för att ha underskattat bildernas möjligheter att minska andelen rökare. De kanadensiska resultaten överträffar FDAs prognoser upp till 50 gånger.

Underskattningen bidrog till att appellationsdomstolen i Washington gav tobaksbolagen rätt, anser forskarna, även om den viktigaste formuleringen var att ”bilderna stred mot tryckfriheten.”

Mängden av studier och rapporter om bildvarningarnas effektivitet växer snabbt. Ofta handlar studierna om enskilda individers reaktion på bilderna. Man anser att bilderna är informativa och på ett bra sätt ökar kunskaperna och insikterna om rökandets hälsorisker. Rapporter vittnar om att fler personer i länder med varningsbilder vänder sig till Sluta röka-linjer när de med bildernas hjälp motiverats att sluta röka.

Först nu visar de amerikanska forskarna att varningsbilderna även minskar andelen rökare i större befolkningsgrupper.

Källa: Tobacco Control online

Läs vidare