Tobaksfrågan är högaktuell med tanke på det ökade bruket av vitt snus och e-cigaretter bland barn och unga och den aldrig sinande strömmen av nya nikotinprodukter. Allt fler får också upp ögonen för nikotinets hälsorisker och det är tydligt att många aktivt söker kunskap. För att möta behoven hos de tusentals besökare som varje månad söker sig till Tobaksfakta.se har vi gjort en del förändringar. Vi är stolta över att ha en bred målgrupp, såväl aktiva inom det tobakspreventiva arbetet i Sverige och Norden, beslutsfattare, som allmänhet. Målet har varit att göra det lättare för de olika målgrupperna att hitta just det de söker.

En av de som saker som är förändrad är huvudmenyn, där vi tydliggjort var det finns kunskap som många söker efter, som till exempel nikotin, bruk bland barn och statistik om tobak- och nikotinbruk. Under Nikotin & ohälsa samlar vi all information om det, liksom kunskap om tobaksavvänjning och ojämlik folkhälsa.

Under Nikotinprodukter finns kunskap om cigaretter, e-cigaretter, brunt och vitt snus, och andra produkter med nikotin i – till exempel vattenpipa. Nytt är att det finns en egen flik för Heat-not-burn och att vi tydliggjort att material om vitt snus ligger under samma flik som det bruna snuset.

Under Politik finns nu, förutom de mest aktuella frågorna inom tobakspolitik i Sverige, EU och internationellt, även en flik för konventioner och överenskommelser. Det gör det enklare att hitta information om vad som bör styra tobakspolitiken och det tobakspreventiva arbetet för att lyckas minska tobak- och nikotinbruket.

Helt ny är fliken Tobaksindustrin i huvudmenyn. Här samlar vi allt som rör tobaksindustrins metoder, samt kunskap som visar varför tobak- och nikotinbruk bidrar till en ohållbar utveckling. Lobbyism är en egen undermeny under Tobaksindustrin, eftersom vi vill lyfta fram industrins arbete att påverka folkhälsopolitiken lite extra.

För ett Tobaksfritt Sverige har bytt namn till Tobaksprevention i Sverige. Detta för att det ska vara lättare för de som är nya i sitt tobakspreventiva arbete att hitta information om till exempel konferenser & seminarier. Här under ligger också Material att använda. Vi märker en allt större efterfrågan på material från aktörer inom såväl regioner, kommuner som privata sektorn som vill visa material på till exempel digitala skärmar i väntrum, i skolor eller ute på mässor eller liknande. Därför vill vi att det ska vara enkelt att hitta material att använda. Vi lägger upp både vårt eget material, och andras (som är godkänt att använda) Här finns både material framtaget i Sverige och internationellt material. Vi lägger upp filmer, guider, kunskapsfoldrar med mera.

En annan ny är flik under Tobaksprevention i Sverige är medlemmars material. Där samlar vi allt som rör Tobaksfaktas medlemmar, såväl nytt material som tagits fram, aktiviteter de varit med på eller konferenser och seminarier de erbjuder.

Vi hoppas att du och alla andra besökare kommer att tycka om förändringarna. Arbetet med att utveckla Tobaksfakta fortsätter framöver, och om du eller ni har tips på studier, artiklar eller något annat som är bra att lyfta på sajten – eller har synpunkter på de förändringar som gjorts, kan det mailas till info@tobaksfakta.se

Läs vidare