I USA har ungas rökning av e-cigaretter tredubblats på ett år och e-cigaretter har blivit vanligare än vanliga cigaretter bland amerikanska tonåringar. Dean E. Schraufnagel ser med oro på denna utveckling och vill öka medvetenheten om riskerna med nikotin bland barn, ungdomar, föräldrar, barnläkare och andra som är engagerade i barns hälsa och utveckling. I en översiktsartikel i den vetenskapliga tidskriften Pediatric Allergy, Immunology and Pulmonology presenterar han forskningsläget när det gäller ungas särskilda sårbarhet för de hälsorisker som e-cigaretter för med sig. Han talar även om samma frågor i en film som publicerats på Youtube.

– E-cigaretter kan vara en möjlig inkörsport till beroende för ungdomar, säger han.

– Orsaken är att dessa ofta är de första nikotinprodukter som unga testar och nikotinet skapar ett starkt beroende som kan öppna vägen för att använda tobak och även för andra beroendeskapande droger.

I översiktsartikeln beskriver han ingående nikotinets olika effekter på kroppen och varnar även för den stora förgiftningsrisken. Att få i sig bara små mängder av påfyllningsvätska med nikotin till e-cigaretter är livshotande för ett litet barn.

Ytterligare en fara med e-cigaretterna, särskilt för unga, är att beteendet att röka åter normaliseras, skriver Dean E. Schraufnagel. Hans slutsats är att e-cigaretter kan innebära en fördel för en del vuxna rökare som kan minska sin rökning av tobakscigaretter, men att dessa fördelar måste vägas mot att e-cigarretterna riskerar att öka nikotinberoendet i världen som är ett särskilt allvarligt hot mot unga människor.

Läs vidare