Tobaksjätten befarade att motionen bara är ett första steg till ett totalförbud mot rökning i bil.

Ledamoten bakom motionen, Alex Cunningham från Labour, har anmält saken till parlamentets instans för kontroll av hur ledamöterna tillämpar de etiska reglerna, the Parliamentary Commissioner for Standards.

Cunningham säger till Mail Online:

– Jag häpnar verkligen över att parlamentsledamöter försätter sig i en så utsatt situation som att ta emot generösa gåvor av ett tobaksbolag, särskilt i ett skede när de också ska rösta i en tobakspolitisk fråga.

Sju av parlamentarikerna, alla konservativa, lät sig bjudas till blomstermässan the Chelsea Flower Show i London. En av världens mest berömda blomstermässor med i år 157 000 besökare. Varje ledamot med var sin gäst kostade Japan Tobacco International motsvarande drygt 12 000 kronor. Knappt en månad senare röstade de mot motionen om rökförbud i bilar med barn som passagerare.

Två ledamöter från Labour såg i augusti en kricketmatch mellan England och Indien på JTIs bekostnad. De hade då redan röstat mot förslaget om rökförbud i bil. Båda hade med sig var sin gäst. JTIs gästfrihet kostade bolaget motsvarande 30 000 kronor.

Vad de övriga av de 20 ledamöterna låtit sig bjudas på framgår inte av nyhetsrapporteringen, utan blir något att utreda för the Parliamentary Commissioner for Standards, John Lyon.

De regler som finns i parlamentet om lobbyism säger tydligt att ledamöter inte får acceptera finansiella erbjudanden eller försätta sig i någon form av tacksamhetsskuld gentemot externa individer och organisationer.

En talesperson för JTI säger till Mail Online att JTI, liksom andra företag och organisationer, inbjuder politiker och deras medarbetare till företagets ”events” för ”utbyte av åsikter i en annars ensidig debatt.”

Inom kort äger ännu en omröstning rum om Cunninghams motion.

Källa: Mail Online, 22 november 2011

Läs vidare