Bland annat har bemanningen ökat från cirka 50 fulltidsanställda till 70. Även de direkta utgifterna ökade rejält, från cirka åtta miljoner euro till elva miljoner.

Se grafiken här.

Läs vidare