Tobaksfaktas sammanlagda betyg till Centerpartiet: Knappt godkänd.Betyget ges trots att C förordar både exponeringsförbud och neutrala tobaksförpackningar. Skälet är att det saknas en helhetssyn i centerns tobakspolitik, som ofta är ologisk. Det är svårt att veta vad partiet egentligen står för.

Tobaksfakta – oberoende tankesmedja – frågade Centerpartiets riksdagskansli om partiets inställning till de åtgärder som WHO:s tobakskonvention förordar. 178 länder, inklusive Sverige, är anslutna till tobakskonventionen och rekommenderas att genomföra åtgärderna så snart som möjligt. Vi frågade också om partiets inställning till att sätta ett tidsbestämt mål för när rökningen i Sverige ska vara nere på en mycket låg nivå – ett slutdatum för rökningen.

Tabellen på denna länk visar hur Centerpartiet och övriga riksdagspartier svarade.

Tobaksfaktas bedömning:
Trots att Centerpartiet förordar såväl ett exponeringsförbud som neutrala standardiserade tobaksförpackningar känns partiets tobakspolitik som mycket ologisk. Centern vill till exempel inte förbjuda s.k. slim-paket som ser ut som förpackningar för kosmetika – trots att neutrala standardiserade paket just innebär detta. Inte heller smaktillsatser som t.ex. frukt och godis i tobak vill C förbjuda.

Centerpartiet är också motståndare till mycket enkla åtgärder för att minska tobaksindustrins påverkan på tobakspolitiken. Exempel på en sådan enkel och effektiv åtgärd som C inte stödjer är offentliga minnesanteckningar om möten mellan beslutsfattare och tobaksindustrin.

Tillsammans med SD så är C även det enda parti som inte tycker att frivilliga organisationer som bekämpar tobaksbruket ska ha stöd för sin verksamhet. Däremot stödjer C ett slutdatum för rökningen.

Om Tobaksfaktas partibetyg
Under Almedalsveckan 2014 publicerar vi dag för dag analyser av de medverkande riksdagspartiernas tobakspolitik. Analyserna bygger på den studie som vi presenterar i foldernVal 2014 # Vilken tobakspolitik står våra riksdagspartier för?

För mer information, kontakta:
Margaretha Haglund, tobakspolitisk expert, tel.070-7426006
Ewy Thörnqvist, generalsekreterare, tel.072-7417433

Det här anser Tobaksfakta behövs i en framtida svensk tobakspolitik som sätter barnens bästa före tobaksindustrins välmående:

  • Det nationella ledarskapet bör förstärkas betydligt, liksom resurserna.
  • Grunden för det tobaksförebyggande arbetet bör beskrivas i ett nationellt handlingsprogram med ett förslag till slutdatum, t.ex. ett rökfritt Sverige 2025 med färre än 5 % rökare.
  • Opinionsbildningen bör förstärkas avsevärt, gäller inte minst informationen om tobaksindustrins arbetsmetoder.
  • Regler bör införas för att hålla tobaksindustrin borta från folkhälsopolitiken.
  • Årliga tobaksskattehöjningar med minst 5 % över inflationen.
  • Kontroll av attraktiva tillsatser, som t.ex. frukt och godis, i all tobak, inklusive snus.
  • Varningsbilder bör införas på samtliga tobaksförpackningar.
  • Tobaksreklamförbudet bör förstärkas genom t.ex. ett exponeringsförbud och standardiserade tobaksförpackningar.
  • Fler rökfria miljöer som t.ex. vid entréer, perronger/hållplatser och på lekplatser.
  • Sverige bör dessutom som tidigare bidra aktivt i det internationella tobaksförebyggande arbetet och bl. a. ge stöd till resurssvaga länder.
Läs vidare