Vi välkomnar inte minst förslaget att ta bort särskilt ”utmärkande” smaktillsatser från alla tobaksprodukter. Tillsatser av en mängd ämnen görs naturligtvis för att öka attraktiviteten och konsumtionen, inte minst hos nybörjare. Strävar vi efter att sänka konsumtionen är det lika naturligt att ta bort dessa ämnen. Med kommissionärens ord: ”Tobak ska smaka tobak, inte godis!” Förslaget är helt i linje med de riktlinjer som Tobakskonventionens partner, inklusive Sverige, antog på partsmötet i Uruguay 2010. Redan i dag har länder som USA och Kanada infört liknande förbud. Detta bör förstås också gälla det svenska snuset. Även om Sverige har ett fortsatt undantag i snusfrågan – vilket i nuläget är naturligt – så står det rimligen kommissionen fritt att värna om den svenska befolkningens hälsa genom att minska attraktiviteten och därmed konsumtionen av ”nationalskatten”… När nu inte regeringen gör det.

Vi gläder oss också åt de stora varningsbilderna i förslaget – just storleken på 75% av fram- respektive baksida är en viktig del för att även kunna ta det nästa steg som Australien just tagit med neutrala paket där det sista av tillverkarens ”glitter och glamour” tagits bort. Det är visserligen olyckligt att kommissionen inte orkade gå hela vägen till neutrala paket med hänsyn till all den dokumentation och de juridiska bedömningar som Australien hjälpt världen med. Men samma fakta kan förstås gynna den svenska regeringen om viljan skulle infinna sig…

Detsamma gäller ett saknat exponeringsförbud av tobaksprodukter på säljstället – regeringen har möjlighet att ta del av dokumentationen på denna hemsida om den positiva effekten av att osynliggöra förpackningar i affärerna. Om den vill. Exponeringsförbud minskar såväl nyrekryteringen av nya tobaksbrukare bland ungdomar som hindren för dem som försöker komma ifrån tobaksberoendet.

Ett av kommissionens förslag är i vart fall besläktat med det saknade förslaget om neutrala tobaksförpackningar. Det gäller kommissionens förslag om enhetlig form på paket och cigaretter. Här tar EU ett nytt grepp för att motverka den attraktion som smala cigaretter och olikformade förpackningar har i vissa åldersgrupper.

Slutligen, tillverkarnas klagan över direktivförslagen hör till pjäsen – den visar att tobaksindustrin bedömer att åtgärderna kommer att bli verksamma. Även inför beslutet om det nu gällande tobaksproduktdirektivet protesterade industrin högljutt och gjorde allt för att försena och urvattna det. Tobaksindustrins protester är ett tecken på att förslagen kommer att minska tobaksbruket. Och det är väl avsikten om vi förstår saken rätt – att minska konsumtionen av de produkter som skapar ett starkt beroende och den största ohälsan i samhället?Ju förr allmänheten, media och politiken inser detta enkla samband desto snabbare kan vi komma ur ett århundrade som styrts av en enskild totalt hänsynslös industri. Och ju förr politiker i både Sverige och EU börjar leva upp till Tobakskonventionens artikel 5.3 om att inte samarbeta med denna industri, desto tidigare kan vi börja se fram emot ett samhälle fritt från tobakens skadeverkningar.

Tobaksfakta – oberoende tankesmedja

Läs vidare