Tobaksfaktas sammanlagda betyg till Miljöpartiet:Mycket väl godkänd. Utmärkt att ni prioriterar barnens bästa. Fortsätt på den inslagna vägen.

Tobaksfakta – oberoende tankesmedja – frågade Miljöpartiets riksdagskansli om partiets inställning till de åtgärder som WHO:s tobakskonvention förordar. 178 länder, inklusive Sverige, är anslutna till tobakskonventionen och rekommenderas att genomföra åtgärderna så snart som möjligt. Vi frågade också om partiets inställning till att sätta ett tidsbestämt mål för när rökningen i Sverige ska vara nere på en mycket låg nivå – ett slutdatum för rökningen.

Denna tabell visar hur Miljöpartiet och övriga riksdagspartier svarade.

Tobaksfaktas bedömning:
Miljöpartiet framstår som det parti som vid sidan av Vänsterpartiet har den absolut bästa tobakspolitiken. Partiet sätter tydligt folkhälsan före tobaksindustrins fortsatta välmående. Både Miljöpartiet och V stödjer alla delar i tobakskonventionen som länderna rekommenderas att genomföra till skydd för folkhälsan. En mycket viktig punkt är att MP prioriterar att skydda tobakspolitiken från tobaksindustrins påverkan.

Om Tobaksfaktas partibetyg
Under Almedalsveckan 2014 publicerar vi dag för dag analyser av de medverkande riksdagspartiernas tobakspolitik. Analyserna bygger på den studie som vi presenterar i foldernVal 2014 # Vilken tobakspolitik står våra riksdagspartier för?

För mer information, kontakta:
Margaretha Haglund, tobakspolitisk expert, tel.070-7426006
Ewy Thörnqvist, generalsekreterare, tel.072-7417433

Det här anser Tobaksfakta behövs i en framtida svensk tobakspolitik som sätter barnens bästa före tobaksindustrins välmående:

· Det nationella ledarskapet bör förstärkas betydligt, liksom resurserna.

· Grunden för det tobaksförebyggande arbetet bör beskrivas i ett nationellt handlingsprogram med ett förslag till slutdatum, t.ex. ett rökfritt Sverige 2025 med färre än 5 % rökare.

· Opinionsbildningen bör förstärkas avsevärt, gäller inte minst informationen om tobaksindustrins arbetsmetoder.

· Regler bör införas för att hålla tobaksindustrin borta från folkhälsopolitiken.

· Årliga tobaksskattehöjningar med minst 5 % över inflationen.

· Kontroll av attraktiva tillsatser, som t.ex. frukt och godis, i all tobak, inklusive snus.

· Varningsbilder bör införas på samtliga tobaksförpackningar.

· Tobaksreklamförbudet bör förstärkas genom t.ex. ett exponeringsförbud och standardiserade tobaksförpackningar.

· Fler rökfria miljöer som t.ex. vid entréer, perronger/hållplatser och på lekplatser.

Läs vidare