Han listar fyra viktiga steg för Sverige: Skaffa en tydlig strategi och plan, höj tobaksskatten, satsa på massmediakampanjer och inför reklamfria, standardiserade förpackningar.

Forskaren Richard Edwards har tillsammans med sitt team gjort en internationell jämförelse av de fem länderna Sverige, Nya Zeeland, Finland, Skottland och Irland som alla satsat på målsättningar kring tobaksfria samhällen. Vilka är metoderna, hur framgångsrika är de och vad kan länderna lära av varandra frågade han sig i studien Inspired som presenterades på konferensen För ett rökfritt Sverige 2025.

– Sverige har ett försprång på flera sätt genom den låga förekomsten av rökning på cirka 9 procent jämfört med Nya Zeelands nivå på 20 procent. Ni har inte heller så stora skillnader i hälsa mellan grupper jämfört med andra länder. Era frivilligorganisationer jobbar också kraftfullt med opinionsbildning. Ni har därför alla chanser att uppnå ambitionen om tobaksfritt samhälle, menar Richard Edwards.

Samtidigt ser han också problem med den svenska målsättningen om rökfritt samhälle 2025 (färre än 5 procent rökare) som inte alls inkluderar snus. Finland har istället ett nikotinfritt mål medan Irland uttrycker sig i termer om ett helt tobaksfritt samhälle. Den svenska strategin saknar enligt Edwards också en detaljerad handlingsplan till skillnad från till exempel Nya Zeeland som har handlingsplaner för varje sektor.

– Dessutom har ni egentligen inte gjort någon större intervention kring tobakskontroll sedan 2005 medan andra länder har flyttat fram positionerna.

I studien har han gjort en djupdykning i de svenska insatserna under årens lopp där han tittat närmare på vilka interventioner som finns på plats. Några exempel är rökfria arbetsplatser, rökavvänjning i sjukvården, restriktiv tobaksreklam och 18-årsgräns för tobaksköp. Än så länge saknas standardiserade förpackningar, mediekampanjer kring tobakskontroll och än råder bara ”delvis” rökförbud på restauranger. Han tycker att Sverige skulle kunna satsa på något radikalt för att till exempel kontrollera tobaksförsäljningen som exempelvis staden San Fransisco som begränsat tillstånd att sälja tobak i närheten av till exempel skolor.

– Ni har ju Systembolaget. Tänk om ni skulle satsa på något liknande för tobaksprodukter för att minska tillgängligheten av tobaksprodukter.

Flera andra länder som Skottland, Nya Zeeland och Irland, också med större hälsoklyftor, har större fokus på att minska hälsoskillnader vad gäller rökning. Irlands strategi går ut på att reducera socioekonomiska och etniska skillnader medan Nya Zeelands strategi lyfter fram specifika etniska mål för att stärka till exempel Maori-grupper.

Vilka faktorer i de fem länderna är det som krävs för att arbetet mot tobaksfria samhällen ska växa fram? Richard Edwards såg först och främst att ett politiskt stöd över partigränser, mellan politikområden och nationellt-lokalt måste finnas. Nummer två är starkt stöd hos befolkningen.

– Detta starka stöd att minska tobaksanvändningen existerar hos gemene man i alla länder.

Andra viktiga ”möjliggörare” är att sätta upp delmål för tobaksstrategier samt forskning och uppföljning av tobaksarbetet.

För Sveriges del handlar det fortsatta tobaksarbetet om att intensifiera insatser och att fatta beslut, menar Richard Edwards och ger några råd:

– Ni måste bestämma er för hur ni ser på ert snus. Ni bör också stärka insatserna för att kunna nå målet om rökfritt 2025 med interventioner kring till exempel skatter/moms, mediekampanjer och interventioner som syftar till att minska hälsoskillnader. En nationell strategi plus detaljerad handlingsplan för att nå detta mål behövs troligen också.

Läs vidare