Denna vecka presenterar en svensk forskargrupp resultat som visar att blodkärlen hos försökspersoner blev stelare när de andades in e-cigarettånga. Stelare blodkärl ökar risken för hjärtinfarkt och stroke.

– Sannolikt är det så att e-cigaretter inte är så ofarliga som e-cigarettsindustrin vill framställa det som. I de studier vi genomfört har exponeringen varit väldigt liten men ändå har vi sett tydliga effekter, säger forskaren Magnus Lundbäck, Karolinska Institutet, till SvT Nyheter.

– Det här området är väldigt outforskat. Mycket som gjorts hittills har varit djurstudier. Vi har tittat på hur människor reagerar på användningen av e-cigaretter.

Magnus Lundbäck är läkare vid hjärtkliniken på Danderyds sjukhus och forskare på Karolinska institutet. Han och medarbetare vid Karolinska institutet och Umeå universitet publicerade i slutet av 2016 en studie om e-cigarettanvändning i den vetenskapliga tidskriften Atheroschlerosis. Studien visade kärlskador hos försökspersoner efter bara tio inhalationer av ånga från en e-cigarett. Forskarna har gått vidare och presenterar vid en lungmedicinkongress i Visby denna vecka resultat från den studie där försökspersonerna gjorde 30 inhalationer och blodkärlen blev tydligt stelare.

Forskarna tycker att resultaten är oroväckande inte minst med tanke på att en person som röker e-cigaretter i verkligheten kan göra tio gånger så många inhalationer på en dag.

E-cigaretter har hittills sålts helt oreglerat i vårt land. I nästa vecka, 17 maj, debatterar och beslutar riksdagen om ett förslag från regeringen om en ny lag om e-cigaretter. Den ska enligt planerna träda i kraft 1 juli.

Programmet Vetenskapens värld på SVT2 kl. 20 i kväll kommer att handla om e-cigaretter.

Läs vidare