Läkemedelsmyndigheten Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) har uppdaterat sin vägledning vilken banar väg för medicinskt licensierade e-cigarettprodukter att skrivas ut till tobaksrökare som vill sluta röka och istället gå över till e-cigaretter.

Beslutet välkomnas välkomnas av många, även av sjukvårdspersonal och tobakskontrollförespråkare, enligt The Guardian.

Därmed går Storbritannien mot strömmen när det gäller synen på e-cigaretter, som är förbjudna i 47 av världens länder, enligt den amerikanske professorn emeritus Stanton Glantz, som listar länderna på sin blogg.

World Heart Federation (WHF) kom nyligen ut med sin publikation E-cigarettes: A new threat to cardiovascular health, i vilken organisationen varnar för att e-cigaretter är ett hot mot hjärthälsa och bland annat starkt rekommenderar reglering av e-cigaretter i likhet med cigaretter, förbud mot smaksatta e-vätskor och vilseledande marknadsföring. WHF rekommenderar också att de länder som har förbjudit försäljning av e-cigaretter behåller förbudet.

Även i Storbritannien finns det personal inom vården som är tveksam till e-cigaretter som rökavvänjning. Två av fem sjuksköterskor och läkare skulle känna sig obekväma med att rekommendera e-cigaretter till rökare, och var sjätte skulle aldrig göra det, enligt en undersökning med över 2000 anställda som beställdes av Cancer Research UK för två år sedan, enligt en artikel i Daily Mail.

Läs vidare