Rökförbuden i barnomsorgen, i hälso- och sjukvården, på allmänna färdmedel, på restauranger och hotell, i offentliga lokaler, på offentliga tillställningar, på skolgårdar och på arbetsplatser bör gälla även elektroniska cigaretter. Det skriver Statens folkhälsoinstitut i ett brevsvar som ska ge vägledning åt bland andra kommunal tillsynspersonal och restaurangägare.

– Det här är ett jätteviktigt besked. Vi får så många frågor hela tiden från skolor, restauranger och andra ställen där e-cigaretterna nu dyker upp. Man tvekar att säga ifrån om e-cigarettrökning eftersom man inte vet vilka regler som gäller, säger Barbro Holm Ivarsson, ordförande i Psykologer mot Tobak som nära följer kunskapsutvecklingen när det gäller elektroniska cigaretter.

Motiveringen är:

”Följden kan, i annat fall bli, att de rökfria områdena, som är en viktig del i det tobaksförebyggande arbetet, luckras upp, i och med att rökförbuden inte respekteras.”

– Den faran finns absolut och det är bra att folkhälsoinstitutet försöker motverka den. E-cigaretterna marknadsförs som produkter man kan röka där vanlig cigarettrökning är förbjuden. Om man tillåter e-cigarettrökning i rökfria miljöer blir det omöjligt att upprätthålla rökförbudet, säger Barbro Holm Ivarsson.

Hur lagstiftningen om e-cigaretter ska se ut om några år diskuteras just nu i EUs pågående förhandlingar om ett nytt tobaksproduktdirektiv.

På Psykologer mot Tobaks webbsida hittar du mer information och nyheter om e-cigaretter.

Läs vidare