Det framgår av den intervjustudie som Tobaksfakta – oberoende tankesmedja har låtit genomföra inför riksdagsvalet 2018.

Trots att Socialdemokraterna vid flera tillfällen har genomfört ny tobakslagstiftning under sina år vid makten, är det nog en överdrift att kalla Socialdemokraternas intresse för tobakskontroll för högt.

Att Socialdemokraterna i sin proposition år 2018 om förstärkt tobakspolitik valt bort ett exponeringsförbud för all tobak och allra helst även för e-cigaretter är förvånande eftersom deras egen utredning förordade exponeringsförbud starkt, liksom merparten av remissinstanserna förutom tobaksindustrin gjorde. Detsamma gäller valet att inte på något sätt beröra hur frågan om reklamfria tobaksförpackningar ska behandlas vidare i Sverige.

Socialdemokraternas varierande tobakspolitiska intresse är på flera sätt jämförbart med det hos KD och C. Socialdemokraternas viktigaste frågor är en licensiering, minskning av illegal handel, ett måldatum för utfasning av rökningen och lagstiftade rökfria miljöer. Andra viktiga frågor är att minska tobaksindustrins påverkan på tobakspolitiken, tobaksavvänjning och reglering av nya tobaks- och nikotinprodukter.

Minst viktiga frågor för Socialdemokraterna är ett exponeringsförbud för tobak, förbud mot ”barnsmaker” i snus och ett förbud mot självbetjäningsautomater.

Bilden:Annika Strandhäll, socialminister, svarade på frågorna för Socialdemokraterna

Om Tobaksfaktas partistudie

Tobaksfaktas partiundersökning 2018 visar att Feministiskt initiativ, Vänsterpartiet och Miljöpartiet prioriterar tobaksfrågan högst. Sämst i klassen är Moderaterna och Sverigedemokraterna.

Läs hela rapporten här.

Läs sammanfattningar av respektive partis tobakspolitik här:

Vänsterpartiet

Feministiskt initiativ

Miljöpartiet

Liberalerna

Centerpartiet

Moderaterna

Kristdemokraterna

Sverigedemokraterna

Läs vidare