Trots att snus är mindre farligt än rökning förbjöds det i EU 1992. I EU-länderna var det en ny tobaksprodukt och EU såg inget skäl att tillåta den bland annat eftersom den misstänktes kunna orsaka cancer. EU oroades också av att snuset så tydligt marknadsfördes till ungdomar. När Sverige kom med i EU 1994 fick vi ett undantag från förbudet eftersom snuset hos oss var en etablerad produkt.

Under arbetet med att revidera EUs tobaksproduktdirektiv har inte bara snusbolaget Swedish Match utan även flera multinationella tobaksbolag, som främst tillverkar cigaretter, gjort stora ansträngningar att övertyga EU om att snusförbudet bör hävas. Det argument som förs fram är att snus är mindre skadligt än rökning.

Flera av de stora internationella tobaksbolaget har också startat snustillverkning och tillverkning av olika nikotinprodukter.

Forskarna Silvy Peeters och Anna Gilmore, University of Bath och the UK Centre for Tobacco Control Studies, ville studera bolagens motiv för dessa satsningar. Forskarna studerade 416 interna bolagsdokument, som gjorts offentliga tack vare en dom i USA, samt presentationer riktade till investerare. Informationen i dokumenten och presentationerna analyserades och jämfördes med bolagens offentliga kampanjer.

Analysen visade att tobaksbolagens intresse för snus och nikotinprodukter grundades helt och hållet på lönsamhetstänkande medan bolagen utåt fokuserade på hälsoargument. Exempelvis British American Tobacco började undersöka möjligheterna att marknadsföra snus och annan rökfri tobak i Europa redan i början av 1970-talet. Bolagsdokumenten visar att dessa initiativ berodde på den ökade oron för rökningens skadlighet, den ökade regleringen av rökningen samt att företaget såg en möjlighet att skapa en ny form av tobakskonsumtion bland människor som inte längre var intresserade av att börja röka.

”Vi har ingen önskan att bidra till eller påskynda nedgången i cigarettrökning. Ett djupare engagemang i rökfri tobak är strategiskt”, skrev British American Tobacco, BAT.

Först i början av 2000-talet började BAT och andra multinationella bolag verkligen investera i snus. Då hade rökningen i Europa börjat minska på allvar och lagar om rökfria miljöer hade börjat introduceras. Senare har nu bolagen börjat investera i e-cigaretter och andra ”rena” nikotinprodukter. Snus- och nikotininvesteringarna görs ofta genom att de stora bolagen köper upp mindre företag som har tillverkning av dessa produkter.

Enligt forskarnas analys är syftet med dessa investeringar att så länge som möjligt bibehålla en hög cigarettkonsumtion och samtidigt skaffa sig en ny vinstkälla att lita till om rökningen fortsätter nedåt. ”Genom att investera i snus, och nyligen i nikotin, har bolagen eliminerat konkurrensen mellan cigaretter och produkter med lägre risk. På så sätt bibehåller bolagen den nuvarande balansen på marknaden och skapar sig en framtidsförsäkring för en fortsatt minskad lönsamhet i cigarettproduktionen”, skriver forskarna.

Länk till artikeln om studien

Länk till British American Tobaccos information om snus

Läs vidare