Bland de elva företag som fick priset World Business and Development Awards fanns det indiska tobaksbolaget ITC som belönades för byskogsodlingar, ”social forestry”. Priset delas ut till privata företag som med olika projekt bidrar till att förbättra levnadsstandard och miljö för människor i eftersatta områden i utvecklingsländer.

FCA reagerade kraftigt mot att ITC belönades. Bolaget bidrar i själva verket till avskogningen i Indien genom att avverka stora arealer för att få ved till torkning av den råtobak som företaget producerar, bereder och exporterar. ITC har 80 procent av Indiens cigarettmarknad. Omkring en miljon människor i landet dör årligen av sin rökning.

Som Tobaksfakta tidigare rapporterat skrev FCA till Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka, biståndsminister Gunilla Carlsson och miljöminister Lena Ek och krävde att priset till ITC skulle återkallas.

Organisationen skrev också till chefen för FNs utvecklingsprogram, UNDP, Helen Clark.

Det är UNDP som delar ut priserna, men Sida svarade 2010 och 2012 för prispengarna tillsammans med holländska finansdepartementet. I övrigt medverkar organisationer som Internationella handelskammaren och the International Business Leaders Forum.

FCA anser att Sida har ett särskilt stort ansvar eftersom organisationen tidigare gjort banbrytande insatser genom att föra in tobaksprevention i biståndspolitiken.

Generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka skriver i sitt brev att det olyckligtvis inte existerar några kriterier som möjliggör att vissa typer av företag kan utestängas från urvalsprocesserna. Beslutar Sida att kommande år fortsätta stödja World Business and Development Awards ska myndigheten kräva tydliga regler som hindrar att tobaksbolag belönas.

Samtidigt som utgången av årets prisval lämnar utrymme för förbättringar planerar inte Sida att verka för att priset till ITCs skogsplanteringar återkallas, skriver generaldirektören. Ett av skälen är att det är så många aktörer inblandade.

Läs vidare