Tonio Borg har nominerats som ny maltesisk EU-kommissionär med ansvar för hälso- och konsumentfrågor. Han föreslås ta över efter John Dalli som tvingades avgå efter anklagelser om inblandning i en mutaffär kring tobaksbolaget Swedish Match.Dallis avgång har försenat ett nytt tobaksdirektiv med målsättningen att minska tobaksbruket i Europa.

Enligt Borg kommer dock inte förseningen att bli särskilt lång. När han på tisdagen frågades ut i EU-parlamentet sade han att tobaksförslaget är en första prioritering om han utses till kommissionär.Ett förslag ska därför läggas fram för övriga i kommissionen i januari. Om kommissionen säger ja ska förslaget skickas vidare till ministerrådet och parlamentet.

Om Borgs syn på detaljerna i direktivet är ännu inte så mycket känt. Vid utfrågningen sade han att tobak ska se ut och smaka som tobak, vilket kan tolkas som att han liksom sin företrädare vill begränsa användningen av smaktillsatser i tobaksprodukter. Också när det gäller exportförbudet för snus verkar han vara inne på samma linje som Dalli, nämligen att bibehålla förbudet.

– Vi ska inte göra skillnad mellan olika tobaksprodukter. De är alla skadliga, sade han.

Tonio Borg är en omstridd kandidat. Inför utfrågning har mycket kretsat kring hans konservativa syn på homosexuella och aborter.I nästa vecka avgör EU-parlamentet genom omröstning om Tonio Borg ska bli ny EU-kommissionär.

Läs vidare