– Det återstår att se om det här är en tillfällig förändring eller inte. Men det visar på behovet av fortsatta insatser för att förbättra det tobaksförebyggande arbetet, säger Anna Bessö, avdelningschef vid Statens folkhälsoinstitut.

– I Sverige genomförs sedan 1985 studien Skolbarns hälsovanor. Det är en enkätundersökning bland 11-, 13- och 15-åringar, där en rad frågor ställs om hälsa, hälsobeteenden och miljöer som på olika sätt har betydelse för hur barn och ungdomar mår. I den senaste undersökningen deltog drygt 2 000 elever per åldersgrupp.

Sedan 1985 genomförs studien Skolbarns hälsovanor, en enkätundersökning bland 11-, 13- och 15-åringar. En rad frågor ställs om hälsa, hälsobeteenden och miljöer som på olika sätt har betydelse för hur barn och ungdomar mår. I den senaste undersökningen deltog drygt 2 000 elever per åldersgrupp.

Den senaste undersökningen visar att tobaksanvändning, framför allt rökning, ökar bland 15-åriga flickor och pojkar och nästan är tillbaka på samma nivåer som på 1980-talet. I mitten på 1980-talet uppgav 17 procent av de 15-åriga flickorna att de rökte minst en gång i veckan. Under 1990-talet steg andelen till 24 procent. Den siffran sjönk sedan och var som lägst 2005, då 10 procent uppgav att de rökte. I den senaste undersökningen var det återigen 16 procent som rökte. För pojkarna har utvecklingen varit likartad. Femton procent uppgav att de rökte vid mitten av 80-talet, och andelen sjönk sedan successivt, men vände uppåt igen, till 13 procent i undersökningen 2009/10.

Sju procent av pojkarna och nio procent av flickorna bland 15-åringarna röker varje dag.

Snusar minst en gång i veckan gör sju procent av de 15-åriga killarna och två procent av tjejerna. Tre respektive en procent snusar varje dag.

Studien visar också bl a att psykiska besvär bland unga, som nedstämdhet, nervositet och sömnsvårigheter, har ökat sedan mitten av 1980-talet.

Här kan du ladda ned hela rapporten.

Läs vidare