– Vi vill göra föräldrar medvetna om att alla former av nikotin är farliga för barn och ungdomar, vare sig nikotinet kommer från e-cigaretter, vanliga cigaretter, vattenpipa eller någon annan produkt, säger Tom Frieden, läkare och chef för Centers for Disease Control and Prevention, CDC, i ett pressmeddelande.

– Tonåren är en kritisk period i hjärnans utveckling. Att använda nikotin när man är ung kan orsaka permanent skada på hjärnans utveckling, öka risken för beroende och leda till tobaksbruk.

CDC har tillsammans med U.S. Food and Drug Administration, FDA, publicerat resultat från 2014 års nationella studie av ungdomars tobaksanvändning. 13,4 procent av eleverna i high school (åldersspann: 14-18 år) svarade i enkätundersökningen att de hade rökt e-cigaretter vid minst ett tillfälle under den senaste månaden. Året före var motsvarande siffra 4,5 procent. Antalet high school-elever som rökt e-cigaretter ökade på ett år från 660 000 till omkring 2 miljoner.

Bland eleverna i middle school (åldersspann: 11-14 år) ökade användningen av e-cigaretter från 1,1 procent 2014 till 3,9 procent 2014, vilket motsvarar en ökning från 120 000 till 450 000 elever.

Den enda etniska grupp där e-cigaretter inte är ungdomars vanligaste nikotinprodukt är svarta utan latinamerikansk bakgrund. I den etniska ungdomsgruppen är i stället cigarrer den vanligaste produkten.

Även rökningen av vattenpipa ökar kraftigt bland unga i USA. Den fördubblades mellan 2013 och 2014 då 11,9 procent av de tillfrågade svarade att de använt vattenpipa.

Rökningen av vanliga cigaretter minskar bland amerikanska ungdomar, men på grund av den ökade e-cigarett- och vattenpiperökningen så minskar inte det totala nikotinbruket. År 2014 använde 24,6 procent i high school och 7,7 procent i middle school tobak eller andra nikotinprodukter. De vanligaste produkterna bland high school-elever 2014 var e-cigaretter (13,4 procent), vattenpipa (9,4 procent), cigaretter (9,2 procent), cigarrer (8,2 procent), tuggtobak (5,5 procent), snus (1,9 procent) och piptobak (1,5 procent). Det är mycket vanligt bland unga i USA att använda två eller flera olika nikotinprodukter.

– Den snabba utvecklingen på dagens marknad och den ökade användningen av nya tobaks- och nikotinprodukter bland unga gör att vi måste inse det faktum att våra framgångar med att minska ungas rökning nu är hotade, säger Mitch Zeller, chef för FDA:s center för tobaksprodukter, i pressmeddelandet.

– Utvecklingen understryker hur viktigt det är att FDA även reglerar de nytillkomna produkterna för att skydda folkhälsan.

Läs vidare