Röda Korset renoverar just nu sitt museum för cirka 20 miljoner US-dollar. I mitten av maj ska museet återinvigas. I fjol skänkte Japan Tobacco International, JTI, 150 000 dollar till projektet. I november 2012 demonstrerade olika frivilligorganisationer vid museets entré mot beslutet att ta emot tobaksdonationen. Organisationerna framhöll att samarbete med ett tobaksbolag strider mot Röda Korsets övergripande målsättning att skydda liv och hälsa.

Röda Korsets ledning i Geneve uttalade då att den inte såg någon anledning att ”diskriminera ett fullkomligt lagligt företag” som JTI.

Nyhetssajten www.swissinfo.ch rapporterar dock nu att museets ledning har ändrat sig och medger att det var ett misstag att ta emot JTI-donationen. Muséets ordförande Guy Mettan säger att misstaget berodde på ”bristande vaksamhet” och att samarbetet med JTI ska avslutas.

Men tobaksbolaget har ingen förståelse för museets beslut. I ett uttalande förklarar JTI att bolaget vägrar att ta tillbaka donationen eller att acceptera museets ensidiga avslutande av samarbetet.

Att sponsra samhällsnyttiga projekt är en av tobaksindustrins välkända metoder för att framstå som socialt ansvarstagande och förbättra sitt anseende. Läs mer om denna och andra industristrategier i Tobaksfaktas skrift Dödligt inflytande.

Läs vidare