Lagändringarna innebär att det blir förbjudet att smaksätta cigaretter och rulltobak med mentol och andra så kallade karaktäristiska smaker.

Något sådant förbud för snus hade regeringen däremot inte föreslagit i den proposition som riksdagen i dag tog ställning till.

Dagens beslut innebär också att hälsovarningarna på cigarettpaketen ska bli större och täcka 65 procent av paketets fram- och baksida. De kommer även att bestå av både text och bild. Tobaksförpackningar får inte hellerlikna livsmedel eller kosmetiska produkter.

Lagskärpningarna träder i kraft den 20 maj 2016.

Flera M-ledamöter hade i en motion föreslagit att riksdagen i samband med beslutet om lagskärpningarna skulle fatta flera beslut om snus. Bland annat ville motionärerna att riksdagen skulle slå fast att man ska få märka snusdosor med smak och tillsatser. Visserligen förbjuds inte detta genom de nu aktuella lagskärpningarna, men frågan utreds och motionärerna ville genom ett riksdagsbeslut på förhand stoppa ett sådant förslag.Riksdagen avslog denna motion med röstsiffrorna 195/113. De som stödde motionen var M- och SD-ledamöterna, övriga röstade nej.

Här kan du läsa det lagförslag som riksdagen godkände.

Läs vidare