Deloitte, Price Waterhouse Coopers, Ernst & Young och KPMG är multinationella nätverk av revisionsföretag, verksamma över hela världen. De har anlitats av tobaksindustrin som både revisorer och rådgivare under lång tid enligt artikeln. Medan en del av de tjänster som tillhandahålls är tekniska, till exempel hjälp med IT-system, rör andra tjänster frågor av allmänt intresse. Detta inkluderar bland annat att hjälpa till med att utforma strategier för att motverka regler för tobakskontroll och ge råd för att ändra allmänhetens uppfattning om tobaksföretag.

Arbetet för tobaksindustrin är lukrativt. 1994–1998 genererade uppdrag från Philip Morris intäkter på cirka 47 miljoner dollar, cirka 419 miljoner kronor, till KPMG. Under 2019 betalade British American Tobacco 24 miljoner pund, närmare 300 miljoner kronor, till KPMG för revisionsuppdrag enligt artikeln.

Läs vidare