Den föreslagna lagen omfattar enbart e-cigaretter som innehåller nikotin. De utan nikotin omfattas ej. Regeringen hänvisar till att EU:s tobaksproduktdirektiv enbart tar upp e-cigaretter med nikotin, samt att när det gäller produktsäkerhet så finns det redan lagar som även e-cigaretter utan nikotin och deras påfyllningsbehållare omfattas av.

Lagförslaget syftar till att genomföra EU:s tobaksproduktdirektiv i svensk lag. En del kompletterande regler föreslås också, bland annat en 18-årsgräns.

Regeringen föreslår inte lika starka begränsningar av marknadsföringen av e-cigaretter som av tobaksreklam. Tobaksvaror får endast marknadsföras på försäljningsställena, men reklam för e-cigaretter kommer däremot enligt regeringens förslag att vara tillåten bland annat på affischer, i reklambroschyrer, på etiketter och på förpackningar. E-cigarettreklam i tidningar och tidskrifter förbjuds enligt förslaget, liksom reklam i radio och TV och på Internet. Samtidigt ska det dock vara tillåtet att sälja e-cigaretter på nätet och reklamförbudet sägs gälla sådant som går längre än att ”passivt tillhandahålla” produkterna.

Tobaksfakta – oberoende tankesmedja – har tagit fram ett underlag om vilka regler som är viktiga att införa för e-cigaretterför att skydda våra barn. Många av dessa saknas i regeringens förslag.

Läs vidare