Socialminister Lena Hallengren säger i ett pressmeddelande att regeringen har en ambition och en målsättning om ett rökfritt Sverige till år 2025.

– Ska vi lyckas nå dit behöver det tobaksförebyggande arbetet förstärkas ytterligare. Uppdraget till Folkhälsomyndigheten är omfattande, framåtblickande och involverar många olika samhällsviktiga aktörer, säger hon.

Folkhälsomyndigheten får för uppdragets genomförande använda 6 500 000 kronor under 2019, varav 3 500 000 kronor ska betalas ut som stöd till organisationer som bedriver förebyggande arbete för att minska tobaksbruk.

– Det kan vara vara lite sent att utföra aktiviteter för den nya lagen om rökfria utemiljöer, men bättre sent aldrig.Det är bra att man inser att man måste satsa på tobaksförebyggande arbete i Sverige.  Det är jättebra att regeringen fortsätter att ge utökade möjligheter till idéella organisationer, säger Margaretha Haglund, oberoende tobaksexpert.

Uppdraget ska slutredovisas till Socialdepartementet senast den 31 december 2020.

Läs vidare