Swedish Match vd Lars Dahlgreninte säga om en den föreslagna skattehöjningen kommer att leda till att bolaget samtidigt höjer sina snuspriser.

”Vi tittar bland annat på totalmarknaden och kostnaderna för våra insatsvaror och det är en helhet som vi analyserar kontinuerligt och inte kommunicerar innan vi fattat några beslut”, säger han i en kommentar till Nyhetsbyrån Direkt som citeras av Veckans Affärer.

Swedish Match har i samband med de senaste årens skattehöjningar på snuset valt att vid vissa tillfällen höja priset. Andra gånger har priserna lämnats oförändrade.

”Även om vi beklagar den nu föreslagna skattehöjningen så kommer den inte i närheten av den höjning som var 2008 när den var radikal och vid det tillfället såg vi en nedgång i konsumtionen”, säger Lars Dahlgren.

Den höjning som nu föreslås består dels av en indexhöjning, dels av en punktskattehöjning. För 2012 medför omräkningen med konsumentprisindex att skatten på snus höjs med 7:43 kronor per kilo. Punktskattehöjningen som föreslås innebär en höjning av skatten på snus med 37 kronor per kilo.

https://www.va.se/nyheter/direkt/2011/04/13/swedish_match_for_tidigt_saga_nagot_om_prisjusteringar_vd_4602650/index.xml

Läs vidare