70 procent av världens cigaretter tillverkas i USA, Kina och Storbritannien. 60 procent konsumeras i Kina, Japan, Ryssland, USA och Tyskland. Trots att en betydande del av försäljningspriset i butikerna består av skatter av varierande storlek i olika länder ger tobaksbolagen miljardvinster. En beräkning säger att den samlade vinsten är 170 miljarder dollar.

I Sverige dominerade Swedish Match cigarettmarknaden tills österrikiska Austria Tabak 1999 övertog tillverkningen av cigaretter och rulltobak. Ett holdingbolag med namnet Austria Tabak Scandinavia Holding AB bildades. Det hade två dotterbolag: svenska Austria Tabak Scandinavia AB och estniska Austria Eesti AS. Austria Tabaks andel av den svenska cigarettmarknaden var cirka 41 procent. Omsättningen i Sverige (både cigaretter och rulltobak) var 1,1 miljarder kronor år 2001. Under 2002 köptes Austria Tabak av det brittiska bolaget Gallaher. Det medförde att namnet på det svenska bolaget ändrades i oktober 2002 till Gallaher Sweden AB. Gallaher är internationellt mest känt för cigarettmärket Benson & Hedges. I början av 2007 köptes Gallaher upp av Japan Tobacco, JTI, världens tredje största tobaksbolag. Gallaher Sweden AB bytte då namn till JTI Sweden AB.

De mest sålda cigarettmärkena i Sverige är Prince, Blend och Marlboro. Prince tillverkades tidigare i Sverige av Gallaher Sweden AB på uppdrag av danska Skandinavisk Tobakskompagni. Sedan cigarettfabriken i Malmö lades ner tillverkas Prince även för den svenska marknaden i Danmark.

Det är fortfarande Swedish Match som distribuerar de flesta cigaretter som säljs i Sverige genom bolaget Swedish Match distribution.

Swedish Match satsar numera främst på snus och cigarrer. Efter köp av cigarrtillverkande företag i bl a USA och Sydafrika är bolaget världens näst största cigarrtillverkare. I januari 2010 tillkännagav Swedish Match att man tecknat en avsiktsförklaring med danska Scandinavian Tobacco Group (STG) om att bilda ett nytt globalt bolag med inriktning på cigarrer, piptobak och finskuren tobak. Det nya bolaget startade i oktober 2010 och heter Scandinavian Tobacco Group. Huvudkontoret ska ligga i Köpenhamn. Swedish Match äger 49 procent. STG är vad som återstår av Skandinavisk Tobagskompagni sedan British American Tobacco köpte stora delar koncernen 2008.

Marlboro från Philip Morris är det mest sålda cigarettmärket i världen. Det har länge också varit det mest framgångsrika enskilda varumärket bland alla existerande konsumtionsvaror. Philip Morris är det största tobaksföretaget med 14 procent av världsmarknaden utanför USA. Philip Morris International avknoppades 2008 från moderkoncenren Altria som i USA har 50 procent av den amerikanska marknaden.

Utom tävlan står det statliga kinesiska tobaksmonopolet China National som tillverkar tobak i ett land som svarar för drygt 30 procent av världskonsumtionen, 1 700 miljarder cigaretter om året.

De största
Till de största multinationella tobaksföretagen hör också British American Tobacco som hotar Philip Morris position som störst i världen. 1999 beslöt dåvarande BAT Industries och det i Holland baserade Rothmans International att gå samman. Det var världens näst största och fjärde största tobaksbolag som från och med juni månad 1999 blev en koncern med namnet British American Tobacco PCL. I februari 2008 blev det klart att BAT också köpt tolv av Skandinavisk Tobakskompagnis koncernbolag, eller värdemässigt 72 procent av koncernen. Hela cigarettproduktionen och delar av snusproduktionen har övertagits. Bland de köpta bolagen finns House of Prince, snustillverkaren Fiedler & Lundgren samt J L Tiedemanns tobaksfabrik. Det som återstår av Skandinvaisk Tobagskompagni döptes i december 2008 om till Scandinavian Tobacco Group.

Det är en ny trend att de brittiska tobaksbolagen expanderar snabbast. Förutom British American Tobacco har brittiska Imperial Tobacco genom att köpa tyska cigarettjätten Reemtsma, med huvudkontor i Hamburg, blivit världens fjärde största tobaksbolag. Reemtsma säljer drygt 90 miljarder cigaretter. Två tredjedelar exporteras. Trendmärket framför andra heter West. Den tyska hemmamarknaden är mycket stor. Närmare 30 miljoner tyskar röker cirka 140 miljarder cigaretter om året. I januari 2008 blev det klart att Imperial Tobacco köpt fransk-spanska Altadis, i sig en jättekoncern som var resultatet av ett samgående 1999 av franska Seita och spanska Tabacalera. Båda tidigare statliga monopol.

När Japan Tobacco i maj 1999 köpte amerikanska RJR International från RJR Nabisco (Reynolds) blev det japanska bolaget världens tredje största tobaksbolag. Japan Tobacco var ett statligt monopol fram till 1985 och fortfarande äger japanska staten två tredjedelar av bolaget. Genom övertagandet av brittiska Gallaher fick bolaget en ännu starkare roll. På den svenska cigarettmarknaden är Japan Tobacco nu en av de mest dominerande producenterna.

De stora i USA efter PM
R J Reynolds var USAs näst största tobaksbolag med 24 procent av cigarettmarknaden innan det gick samman med det av British American Tobacco, BAT, ägda Brown & Williamson den 30 juli 2004. Den nya tobaksjättens moderbolag fick namnet Reynolds American Inc. förkortart RAI. Själva tobaksbolaget heter R.J.Reynolds Tobacco Company. Det bolaget är nummer två i USA och ägs till 42 procent av BAT. Huvudkontoret ligger i Winston-Salem i North Carolina. Ursprunliga Reynolds mest kända märken är Camel, Winston och Salem.

Brown & Williamson var trea bland de amerikanska tobaksbolagen och hade 13 procent av marknaden. Kända cigarettmärken är Kent, Lucky Strike, Barclay, Kool och Carlton.

Nummer tre på USA-listan heter Lorillard med tio procent av marknaden, med märkena Newport och True som de mest kända.
Ligget är ett bolag som numera är nummer fem i USA. Det har bara någon procent av cigarettmarknaden och 500 anställda (Philip Morris har 13 000 i USA och 50 000 i hela världen). Ligget satsar på lågpriscigaretter med Liggett Select som ledande märke, följt av Pyramid och Eve. Ligget ingår numera i Vector Group Ltd. där också Vector Tobacco Inc. finns. Det senare bolaget är inriktat på att utveckla cigaretter med lägre halter av nikotin och tjära. I januari 2003 lanserades cigaretten Quest som är helt nikotinfri.

Störst i snus och tuggtobak
Världens största snustillverkare är US Smokeless Tobacco Company – tidigare UST – som har 80 procent av snusmarknaden i USA. Deras största märken är Skoal och Copenhagen.

De multinationella tobaksjättarna säljer nästan alla typer av tobaksprodukter. Tills helt nyligen tillverkades snus och tuggtobak i de flesta fall av mindre och oberoende företag, men de ledande tobaksjättarna har börjat satsa också på snus som man hoppas ska ersätta cigaretterna på västvärldens vikande cigarettmarknad. Bland tillverkarna av så kallad rökfri tobak är Swedish Match stort. Via dotterbolaget Pinkerton i USA är koncernen ledande på den amerikanska marknaden för tuggtobak med framför allt märket Red Man. Marknadsandelen för Swedish Matchs tuggtobak i USA är cirka 40 procent.

På den europeiska marknaden har Swedish Match en betydande försäljning av cigarrer genom det holländska dotterbolaget EBAS och delägande i tyska cigarrfabriken Arnold André. Swedish Match har en andel på 16 procent av den europeiska cigarrmarknaden som i sin tur anses vara 65 procent av världsmarknaden. Swedish Match har under senare år köpt cigarr- och snustillverkande företag i bl a USA och Sydafrika.

Snabba förändringar
Tobaksindustrins struktur förändras ständigt. I USA och Västeuropa liksom i Japan minskar rökandet och därmed efterfrågan på cigaretter. Därför kom sammanbrottet för de kommunistiska regimerna som en skänk från ovan för tobaksbolagen. Ryssland och länderna i Östeuropa var förut stängda marknader med statliga monopol för tillverkningen.

Kina säger stopp
Nu finns det inte längre några hinder för de västliga bolagen att bygga fabriker eller köpa in sig i de östliga före detta statliga företagen. Alla är på plats. Ett talande exempel är Reemtsma som investerat mer än en och en halv miljard kronor i Ukraina, Slovakien, Slovenien, Ungern och Polen.
Även Swedish Match prövade lyckan i Östeuropa genom att köpa in sig till 67 procent i estniska Eesti Tubakas. Försäljningen i Estland sjönk efter en kraftig höjning av tobaksskatten i landet.

Den sista bastionen att erövra för de privatägda västliga tobaksjättarna är Kina där rökarna blir allt fler, men i januari 2005 förklarade ledningen för det kinesiska tobaksmonopolet att inga fler tobaksfabriker ska byggas, inte heller av några utländska företag. Dessa företag utestängs också från distributionen av cigaretter i Kina. Att tobaksmonopolet behålls i ett annars allt mer avreglerat samhälle förklaras med att cigaretter är en speciell produkt med särskilda regler och tillverkningen redan är större än efterfrågan, trots att 300 miljoner kinesiska män röker.

Uppdaterat 3 maj 2011

Läs vidare