I studien ingick 44 163 elever i årskurserna 9-12 (åldrarna 15-16 år – 17-18 år) i provinserna Ontario och Alberta. Resultatet visar en ”stark och stabil” (”strong and robust”) koppling mellan e-cigarettanvändning och senare tobaksbruk. Eleverna fick fylla i enkäter om sina e-cigarett- och tobaksvanor. Efter ett år gjordes en uppföljning med en ny enkät.

– Vi såg att ungdomar som använde e-cigaretter vid studiens början hade signifikant större sannolikhet att börja röka inom ett år, säger studiens ledare, professor David Hammond vid School of Public Health, University of Waterloo.

E-cigarettanvändare hade ungefär dubbelt så hög risk att testa rökning och att börja röka dagligen.

David Hammond understryker dock att undersökningen inte bevisar att e-cigarettanvändningen är orsak till att tonåringarna börjar röka. En annan förklaring kan exempelvis vara att vissa tonåringar är mer benägna än andra att göra riskabla saker.

Men, framhåller han, ett tydligt bekymmer är i vart fall att e-cigaretterna verkar sänka debutåldern för att testa nikotinprodukter.

Nikotin är beroendeskapande och annan forskning har visat att nikotin påverkar hjärnans biologiska mognadsprocess, som pågår fram till 25-årsåldern.

Studien har publicerats av Canadian Medical Association Journal.

Läs vidare