Det beräknas bli effekterna av den höjning av tobaksskatten som den nya regeringen nu föreslår.

Förslaget har skickats på snabbremiss till fyra myndigheter, två forskningsorganisationer, två tobaksbolag, en branschorganisation för tobaksåterförsäljare samt till Tobaksfakta – oberoende tankesmedja – och Yrkesföreningar mot Tobak. Remissvaren ska vara inne senast på måndag, 13 oktober.

Förslaget bygger på det förslag som alliansregeringen utarbetade och sände på remiss i våras. Den nya rödgröna regeringen föreslår dock en mindre höjning av snusskatten än den som fanns i det ursprungliga förslaget. I det nya förslaget höjs punktskatten på snus med cirka 12 procent, vilket motsvarar en höjning på 47 kronor per kilo efter indexhöjning. Skatten på cigaretter, cigarrer, röktobak och tuggtobak höjs med cirka 6 procent.

De nya skatterna föreslås börja gälla 1 januari 2015.

Läs vidare