Tobaksföretagen marknadsför dem som mindre skadliga än vanliga cigaretter. Men den vetenskapliga kunskapen om de nya tobaksprodukterna är fortfarande låg, och de långsiktiga hälsoeffekterna okända. Man vet att de inte är riskfria att använda, och att de genom sitt nikotininnehåll är beroendeframkallande. Användningen av de här produkterna ökar i hög fart.

Tobaksfakta publicerar nu ett nytt faktablad i serien Kortfakta, där vi går igenom marknadens nya tobaksprodukter och argumenterar för vikten av att de regleras.

Ladda ner faktabladet här.


Läs vidare