Kartläggningen bygger på en intervjustudie som genomfördes av frilansjournalisten Agnetha Borgström på uppdrag av Tobaksfakta. Företrädare för partierna fick ta ställning till 13 viktiga tobakspolitiska åtgärder.

Resultatet visar att partiernas tobakspolitik styrs mer av deras allmänna ideologiska inställning än av folkhälsopolitisk kunskap och folkhälsopolitiska överväganden. Partiföreträdarna tycks ha en låg kunskap om tobakskonventionens riktlinjer, trots att Sverige redan 2005 anslöt sig till konventionen och har ansvar att genomföra den.

Sammanfattningar av respektive partis svar hittar du här.

Ladda ned rapporten i sin helhet här.

Läs vidare