Lagförslaget om reklamfria, standardiserade tobaksförpackningar i Nya Zeeland lades fram i parlamentet första gången 2013. En förebild var Australien som året före var först i världen med att införa sådana förpackningar. Lagstiftningsprocessen i Nya Zeeland blev dock fördröjd på grund av farhågor om rättsliga motåtgärder från tobaksindustrin, som riktat stämningsansökningar mot regeringen i Australien. Så småningom stod det dock klart att industrins strategi mot Australiens standardiserade paket skulle misslyckas och processen i Nya Zeeland gick vidare.

Under tiden hade även flera andra länder tagit initiativ i samma riktning och Frankrike och Storbritannien införde reklamfria, standardiserade tobaksförpackningar tidigare i år. Kartan här intill, hämtad från www.fctc.org som drivs av organisationen Framework Convention Alliance, illustrerar den snabba internationella utvecklingen när det gäller reklamfria, standardiserade tobaksförpackningar (”plain packaging”).

Lagförslaget i Nya Zeeland har nu gått igenom sin tredje och sista läsning i parlamentet och röstats igenom med siffrorna 108 för och 13 mot. Den nya lagen har undertecknats av generalguvernören och under nästa år får Nya Zeeland de nya paketen. Dessa kommer att få samma utformning som föregångarna i Australien; en enhetlig färgsättning i brunt och grönt, stora varningsbilder och varumärket tryckt i en enhetlig stil. Tillverkarna får inte förse paketen med någon
ekor eller andra reklamelement.

Den nya lagen välkomnas av bland andra forskarnätverket ASPIRE2025 som arbetar för ett rökfritt Nya Zeeland år 2025.

”Standardiserade förpackningar är ett stort framsteg i arbetet för ett rökfritt 2025. Den nya lagen gör om förpackningarna från ett mycket effektivt marknadsföringsverktyg, särskilt när det gäller ungdomar och unga vuxna, till ett neutralt och oattraktivt föremål”, säger professor Janet Hoek, en av frontfigurerna i nätverket, i ett pressmeddelande.

Hon framhåller samtidigt att ännu fler politiska åtgärder krävs om landet ska nå sitt mål att få ned rökningen under 5 %

Läs vidare