Det är Philip Morris Asia som stämt regeringen för att med lagen om neutrala tobaksförpackningar ha brutit mot ett bilateralt investeringsavtal mellan Australien och Hongkong.

Skälen för domstolens beslut är konfidentiella under den närmaste tiden.

Det har ändå framgått att det grundläggande skälet för domstolens (the Permanent Court of Arbitration) beslut är tobaksbolagets listiga taktik att när planerna på neutrala tobakspaket i Australien blev kända flytta Philip Morris Australien till Hongkong och låta det uppgå i Philip Morris Asia.

Då skulle investeringsavtalet från1993 kunna åberopas och de neutrala paketen utpekas som ett brott mot avtalet.

Vad som återstår för domstolen är att uppskatta Australiens kostnader i fallet, som Philip Morris får betala.

En talesman för organisationen Cancer Council Victoria säger i ett uttalande att tobaksbolagen måste acceptera vad domstolarna vill, vad folket vill och sluta stå i vägen för kommande generationers hälsa.

Tobaksbolagens tidigare försök att med rättsprocesser stoppa de neutrala paketen i Australien slutade med att landets högsta domstol gav regeringen rätt.

Nu återstår den tvist om neutrala paket och immateriella rättigheter som pågår inom WTO och som beräknas kunna vara klar under 2016.

Källa: Cancer Council Victoria

Läs vidare