Ännu en gång har New Yorks borgmästare och hans administration tagit ett radikalt folkhälsobeslut som väcker uppmärksamhet i omvärlden.

– Det behövs mer forskning om effekterna av e-cigarettrökning, men vi kan inte vänta med att agera. Om vi väntar riskerar vi de framsteg vi har gjort de senaste åren när det gäller att begränsa tobaksbruket, säger Thomas Farley, hälsokommissionär i New York City.

En elektronisk cigarett liknar till det yttre en vanlig cigarett och förångar en vätska till tjock rök när man suger på den. Vätskan levereras antingen i färdigladdade ampuller (”filter”) som man byter när de är förbrukade, eller i flaskor som användaren själv fyller på med.Det finns även färdigladdade elektroniska cigaretter av engångstyp. Förångningsanordningen består vanligen av ett uppladdningsbart batteri med tillhörande batteriladdare.

Forskningen om hälsoeffekterna av e-cigaretter har precis startat. Detsamma gäller hur e-cigaretter påverkar attityderna till tobaksrökning och vuxnas och ungas tobaksvanor. Experter på tobaksprevention varnar för att e-cigaretter kan bli en väg in i tobaksrökning för ungdomar och för att rökförbud riskerar att luckras upp om man tillåter e-cigarettrökning där det är förbjudet att röka vanliga cigaretter. Andra menar att elektroniska cigaretter kan påverka folkhälsan positivt eftersom de med all sannolikhet är mindre farliga än tobakscigaretter.

Tre stater i USA – Utah, North Dakota och New Jersey – samt staden Washington D.C. har redan förbjudit e-cigarettrökning överallt där tobaksrökning är förbjuden.

I Sverige rekommenderar Statens folkhälsoinstitut att förbud mot tobaksrökning bör omfatta även e-cigaretter.

Läs vidare