89 kommuner, 15 landsting/regioner och 13 länsstyrelser är representerade vid konferensen som även lockat företrädare för andra myndigheter, från företag och från ideella organisationer.

Gotlands landshövding Cecilia Schelin Seidegård höll öppningsanförandet. Hon konstaterade att rökningen å ena sidan är på utdöende, men å andra sidan fortfarande är ett stort folkhälsoproblem eftersom stora socioekonomiska grupper i befolkningen ännu röker i hög utsträckning.

Per Haglind, ordförande i arrangerande TPLR (Tobakspreventiva nätverket för landsting och regioner) framhöll att det enda rimliga nu är att ha en nollvision för tobaksbruket.

– Vi ska arbeta för att tobaksbruk i alla dess former försvinner. Tillsammans kan vi göra den återstående tiden kort, sade han.

Cecilia Birgersson, utredare vid Statens folkhälsoinstitut, påminde om det internationella analysföretag som nyligen förutspådde att rökningen kommer att vara utfasad i Sverige år 2028. Även Ewy Thörnqvist, 1-årsjubilerande Tankesmedjan Tobaksfaktas generalsekreterare, fokuserade på visionen om ett tobaksfritt Sverige:

– Det är viktigt att börja ta fram en plan för utfasningen av tobaksbruket. Tankesmedjan Tobaksfakta kommer aktivt att driva på i den frågan, lovade hon.

Under de två konferensdagarna varvas föreläsningar, seminarier, rundabordssamtal, postersessioner och sociala aktiviteter. En röd tråd är att sprida ny kunskap och erfarenheter från de 111 projekten inom det nyligen avslutade nationella tobaksuppdraget.

Läs vidare