Det framgår av den intervjustudie som Tobaksfakta – oberoende tankesmedja har låtit genomföra inför riksdagsvalet 2018.

Liksom vid vår undersökning år 2014 framstår Miljöpartiet tillsammans med Vänsterpartiet i 2018 års undersökning som de mest tobakskontrollvänliga partierna. Miljöpartiet tycks också inse att tobaksfrågan har många bottnar och handlar om såväl hälsa som inre och yttre miljö, samtidigt som tobaksfrågans tyngdpunkt ligger i att samhället kan stödja goda val för individerna genom att reglera tobaksindustrin.

Miljöpartiet rankar de flesta frågorna i studien som högprioriterade åtgärder som partiet vill verka för att de genomförs. Det handlar om till exempel exponeringsförbud, reklamfria standardiserade förpackningar, skattehöjningar, kontroll av tillsatser i tobak, licensiering, avvänjning, stopp för illegal handel och rökfria miljöer.

En fråga som Miljöpartiet tycker är mindre viktig är enligt studien ett tydligare ledarskap i tobaksfrågan. Där föredrar partiet ett brett ansvar framför en enda myndighet som har helhetsansvar.

Frågan om att reglera nya tobaks- och nikotinprodukter verkar ännu inte ha kommit upp på dagordningen i Miljöpartiet varför svaret var svårtolkat.

Bilden:Jan Lindholm, riksdagsledamot, svarade på frågorna för Miljöpartiet

Om Tobaksfaktas partistudie

Tobaksfaktas partiundersökning 2018 visar att Feministiskt initiativ, Vänsterpartiet och Miljöpartiet prioriterar tobaksfrågan högst. Sämst i klassen är Moderaterna och Sverigedemokraterna.

Läs hela rapporten här.

Läs sammanfattningar av respektive partis tobakspolitik här:

Vänsterpartiet

Feministiskt initiativ

Socialdemokraterna

Liberalerna

Centerpartiet

Moderaterna

Kristdemokraterna

Sverigedemokraterna

Läs vidare