Hur väl känner folk i Sverige till den nya lagen om rökfria utemiljöer – och vilken inställning har de till den? Det ville Folkhälsomyndigheten ta reda på och i december förra året tog myndigheten hjälp av analys- och undersökningsföretaget Novus för att få svaret.

Det visar sig att kunskapen om den nya lagen är hög och att många är positiva till den. Svaren överensstämmer i stor utsträckning med Tobaksfaktas och Sifo Kantars undersökning i oktober förra året.

Deltagarna fick svara på frågan om vilka platser de trodde att det var förbjudet att röka utomhus. 90 procent kände till att förbudet gäller på uteserveringar, 80 procent eller fler kände till att det är rökfritt utanför offentliga entréer, i anslutning till kollektivtrafik och på sportanläggningar. Minst välkänt var rökförbudet i lekparker, det kände 69 procent av deltagarna till.

När det gäller vilka produkter som omfattas av förbudet kände cirka 90 procent till att det gäller cigaretter, cigarrer, cigariller och pipa. Sju av tio kände till att det även gäller e-cigaretter med nikotin, men bara fem av tio kände till att även e-cigaretter utan nikotin omfattas. Mindre än 60 procent visste att lagen även omfattar vattenpipa och örtcigaretter.

Merparten positiva

Respondenterna fick också svara på frågan om sin inställning till den nya lagen. 78 procent var mycket positiva eller ganska positiva. De fick även svara på frågor om inställningen till rökförbudet på de olika platserna. Majoriteten var mycket positiv eller ganska positiv till rökförbudet på samtliga platser. 92 procent gillade att det numera är rökfritt på lekplatser, nästan lika många var mycket positiva eller ganska positiva till att det är rökfritt på inhägnade idrottsanläggningar, i anslutning till kollektivtrafiken och vid offentliga entréer. Något färre 82 procent, var positiva till rökförbud på uteserveringar.

Men när det gäller den upplevda efterlevnaden av lagen visade svaren på att det bryts mot förbudet relativt ofta.

På inhägnade idrottsplatser upplevde 21 procent av respondenterna att det förekom rökning ofta eller ibland, i lekparker något fler, 24 procent, på uteserveringar ännu fler, 37 procent. Över 60 procent av de tillfrågade upplevde att det röktes ofta eller ibland vid offentliga entréer och i anslutning till kollektivtrafik.

Läs vidare