Tobaksfakta framhåller i remissvaret att prishöjningar på tobak har ett stort värde ur folkhälsosynpunkt. Efterfrågan på tobak minskar när priset höjs och skattehöjningar kan bidra till att öka priset. Samtidigt ger höjd tobaksskatt på kort sikt ökade samhällsinkomster.

Tobaksfakta har inga invändningar mot den skattehöjning som föreslås på snus, men anser att cigarettskatten bör höjas mer än i förslaget. Flera länder i Europa – bland andra Danmark, Norge, Storbritannien och Irland har högre cigarettpriser än vi. Det finns farhågor för att alltför stora skatteökningar kan leda till mer smuggling av cigaretter, men Tobaksfakta framhåller att andra länder verkar klara högre cigarettpriserochatt motarbeta smuggling samt att EU:s nya tobaksproduktdirektiv innehåller förändringar som kommer att underlät kampen mot illegal handel med tobak.

För att minska efterfrågan på tobak utan att öka smugglingen bör, skriver Tobaksfakta, tobaksskatten höjas ofta och i små steg. Tobaksskatten har endast höjts tre gånger sedan 1998. Om tobaksskatten höjs måttligt vid varje tillfälle, men oftare än hittills, blir skattehöjningarna ett viktigt stöd för folkhälsopolitiken, skriver Tobaksfakta.

Här kan du se hela remissvaret.

Läs vidare