Det finns en uppenbar risk att man fortsätter att lämna öppet för tobaks- och nikotinindustrin att marknadsföra nikotinprodukter på ett sätt som ökar risken att nå barn och unga, menar Tobaksfakta i sitt remissvar.

 Här kan du se hela remissvaret

Läs vidare