Studien omfattar 97 länder och sträcker sig mellan 2014 och 2020. Ju högre poäng i Tobacconomics femgradiga så kallade Scorecard desto lägre cigarettkonsumtion. En ökning med en poäng i Scorecard var förknippat med i genomsnitt 8,5 procent lägre cigarettkonsumtion i alla studerade länder, men i låg- och medelinkomstländer var den 9,4 procent lägre.

Tobacconomics vid Chicagos Institute for Health Research and Policy, University of Illinois, USA, bedriver forskning för att utforma skattepolitik för folkhälsa. Tobacconomics stödjer även forskning om effekten av tobaksskatter i andra länder än USA.

Läs vidare