Det säger Göran Boëthius, en av samordnarna inom opinionsbildningssatsningen Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025,efter folkhälsominister Gabriel Wikströms TV-utspel på måndagsmorgonen. I SvT:s Gomorron Sverigemeddelade ministern i direktsändning att han och hans regering ställer sig bakom Tobacco Endgame-målet. På frågan varför det beskedet kommer nu svarade han:

– Frågan borde vara varför man inte gjort det tidigare.

Gabriel Wikström framhöll samtidigt att det inte räcker att regeringen sätter upp målet om att göra Sverige rökfritt till 2025.

– Det kommer att krävas enormt mycket jobb för att nå målet, sade han.

Detta jobb har, menar Gabriel Wikström, påbörjats med den proposition som regeringen nyligen lade för att genomföra EU:s tobaksproduktdirektiv. Propositionen ger bland annat större hälsovarningar, med bilder, på tobaksförpackningarna och förbud mot vissa smaktillsatser i cigaretter och rulltobak. Och jobbet ska, framhöll Gabriel Wikström, fortsätta med åtgärder som en pågående utredning lägger fram betänkande om den 1 mars. Bland de åtgärder som utreds är neutrala paket, exponeringsförbud och rökfria utomhusmiljöer, särskilt där barn vistas.

– Det tydliga beskedet att målet finns där och att det måste fyllas med åtgärder är mycket viktigt, kommenterar Göran Boëthius, ordförande i Tobaksfakta – oberoende tankesmedja och en av dem som arbetar med opinionsbildningssatsningenTobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025.

Denna satsning har hittills samlat närmare 90 organisationer som vill ha ett nationellt politiskt beslut om ett måldatum för en utfasning av rökningen i Sverige. Siktet är inställt på att till 2025 få ned rökningen till mindre än 5 % av befolkningen.

– Vi hoppas kunna stödja regeringen i dess fortsatta arbetet, både med kunskap och med fortsatt opinionsbildning, säger Göran Boëthius.

– Något som för närvarande är mycket positivt är att allt fler landsting och regioner visar intresse för att ställa sig bakom vårt krav.

I måndagsmorgonens TV-sändning mötte folkhälsoministern riksdagsledamoten Emma Henriksson, KD, ordförande i socialutskottet. Hon ifrågasatte planerna på rökfria utomhusmiljöer.

– Vi människor har också ett eget ansvar för våra liv, sade hon.

Folkhälsominister Gabriel Wikström framhöll att 12 000 personer i vårt land varje år dör i förtid på grund av rökning, att 100 000 personer insjuknar i rökrelaterade sjukdomar och att rökning ligger bakom vart sjätte dödsfall i cancer.

– Därför har vi ett ansvar att ta till de åtgärder som står till buds. Det kommer att gynna våra barn och unga, sade han.

– Vi vill leda utvecklingen, inte backa in i framtiden.

Läs mer om Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025!

Se TV-inslaget som sändes kl. 07.15.

Läs vidare