Tobaksindustrin har under lång tid arbetat för att få inflytande över utformningen av EU:s nya spårningssystem. Den lösning som medlemsländerna nu godkänt möter kritik från tobaksindustrin, men även dess motståndare anser att det finns frågetecken kring hur oberoende av industrin som systemet kommer att bli.

Florence Berteletti, chef för den tobaksförebyggande frivilligorganisationen Smoke Free Partnership i Bryssel, säger så här om det godkända förslaget:

– Det här handlar om avgörande element när det gäller att säkra leveranskedjan för legala tobaksprodukter. Dessa utgör enligt all tillgänglig information huvudparten av det som säljs på den illegala tobaksmarknaden. Vi ser fram emot att arbeta vidare tillsammans med nationella myndigheter och frivilligorganisationer för att se till att systemet effektivt hindrar legala produkter att spridas in på den illegala marknaden.

– EU-systemet är ett första steg i rätt riktning. Vi måste dock komma ihåg att illegal handel är ett globalt problem.

Florence Berteletti framhåller att det behövs ett internationellt system för märkning och spårning av tobaksprodukter och hoppas att EU kommer att medverka till ett sådant när tobakskonventionens protokoll om bekämpning av illegal handel träder i kraft.

Införandet av EU-systemet komma att påbörjas inom kort och ska vara genomfört för cigaretter och rulltobak 20 maj 2019. När det gäller övriga tobaksprodukter ska systemet vara i gång 2024.

EU-kommissionens faktablad om spårningssystemet.

Läs vidare