Smaksättning till e-cigaretter; äpple, mango och druva. Foto: Shutterstock

Tobakens innehåll: smaktillsatser och gifter

Tobaksindustrin har satsat stora resurser på att göra cigarettröken smakligare och lättare att inhalera med hjälp av tillsatser. Produktutveckling har också lett till att cigaretter är giftigare idag än förr. Enligt tobakskonventionen ska tobaks innehåll regleras, och myndigheter och allmänhet ska ha tillgång till information om innehållet. Ett stort framsteg togs i Sverige i och med EU:s tobaksproduktdirektiv 2016. Men fortfarande är det fritt fram för smaktillsatser i snus och e-cigaretter.

Fakta

Tobaksbolagen tillsätter ämnen i sina produkter som förstärker nikotinets effekter, dämpar tobakslukten och gör röken smakligare och attraktivare. Fram till 1970 användes knappast några tillsatser. Sedan dess har det tillkommit över tusenolika ämnen som numera utgör närmare tio procent av cigaretternas vikt.

I många fall används kombinationer av tillsatser. Ett exempel är ammoniak som bidrar till att nikotinet når hjärnan fortareoch ger en kraftigare kick hos rökaren. Tillsatt socker gör röken mindre irriterande och ger nikotinet starkare effekt.

Kakao tillsätts både för att det smakar bra och för att det innehåller ett ämne som vidgar luftvägarna så att röken tränger längre ner i lungorna och kroppen exponeras för mer nikotin och tjära. Levulinsyra ökar nikotinhalten i röken och gör hjärnan mer mottaglig för nikotin.

Till följd av tobaksproduktdirektivet 2016 är nu vissa smaktillsatser förbjudna i Sverige, och andra är på gång att förbjudas, men fortfarande finns ingen begränsing för smaktillsatser i snus och e-cigaretter. När det gäller just snus så bestämmer Sverige själva om detta.

Smaktillsatserna är också den största förklaringen till den explosiva utvecklingen av antalet snusmärken sedan millennieskiftet. Idag finns det snus som smakar till exempel mint, vanilj, lakrits, choklad, lime, viol och apelsin. Vad gäller e-cigaretter visar en studie från 2014 att det då fanns över 7 000 e-cigarettsmaker.

Smaksättning av tobak i kombination med färgglad design utgör ett allvarligt problem då det bidrar stort till att locka tusentals barn och ungdomar att börja bruka tobak och e-cigaretter varje år.

Lagstiftning i Sverige om tillsatser och dess reglering

De länder, däribland Sverige, som ratificerat tobakskonventionen förbinder sig att lagstifta kring en reglering av tobaksvarors innehåll, och dessutom se till att tillverkare informerar myndigheter och allmänheten om varornas innehåll och utsläpp.

I spåren av EU:s tobaksproduktdirektiv, som reglererar bland annat detta, infördes i Sverige 2016 ett förbud att sälja cigaretter och rulltobak med ”karakteristisk smak”.

Med karakteristisk smak avses enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter ”en tydligt märkbar doft eller smak av annat än tobak, till följd av en tillsats eller kombination av tillsatser, som kan inkludera men inte begränsas till frukt, kryddor, örter, alkohol, karamell, mentol eller vanilj”. Övergångsregler innebär att mentolcigaretter är undantagna till och med 2020. Förbudet är förstås positivt, då det bidrar till att minska tobakens attraktionskraft bland framförallt barn och unga.

Sverige är det enda EU-land där snus får säljas, och är därför undantaget från smakförbudet i tobaksproduktdirektivet. Det finns inget svenskt beslut om reglering av smaktillsatser i snus, och därför finns det fortfarande en uppsjö av smaksatta snussorter på marknaden. Inte heller e-cigaretter omfattas av förbudet mot smaktillsatser i tobaksproduktdirektivet.

Följande tillsatser är sedan 2016 förbjudna i cigaretter och rulltobak i såväl EU som på den svenska marknaden (gäller dock ej snus):

  • Vitaminer eller andra tillsatser som ger intryck av att en tobaksvara innebär en hälsofördel eller minskade hälsorisker.
  • Koffein, taurin eller andra tillsatser eller stimulerande ämnen som är förknippade med energi och vitalitet.
  • Tillsatser som färgar utsläpp.
  • Tillsatser som underlättar inhalering eller upptag av nikotin, när det gäller tobaksvaror för rökning.
  • Tillsatser som är cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska i oförbränd form.

Bland de nya lagregler som infördes i och med tobaksproduktdirektivet 2016 fanns också ett ökat krav på tobaksindustrin att rapportera om sina produkter till Folkhälsomyndigheten. Företag måste nu anmäla när de tänker släppa ut en ny tobaksvara på marknaden. De måste också årligen rapportera vilka tillsatser som cigaretter och rulltobak innehåller.

2017 trädde en första lag kring e-cigaretter i kraft i Sverige, där krav ställs på tillverkare och importörer vad gäller produktens innehåll, och att det informeras om detta i en innehållsdeklaration.

Det här bör Sverige göra

Tobaksfakta vill se förbud mot smaktillsatser i snus och e-cigaretter

Det här tycker Tobaksfakta att Sverige bör göra:

  1. Reglera vad alla tobaksvaror får innehålla!
  2. Totalförbjud smakförhöjande ingredienser i snus och e-cigaretter som höjer attraktiviteten av dessa produkter. Vi vet att smaktillsatser lockar barn och unga att börja bruka tobak, och vi vet att tex e-cigarettanvändare löper ungefär dubbelt så hög risk att testa ”vanlig” rökning och att börja röka dagligen.
  3. Förbjud också tillsatser som ger sken av att snus och e-cigaretter har hälsofördelar.
  4. Gör informationen som tobaksbolagen redovisar kring tobakens innehåll tillgänglig för allmänheten på Folkhälsomyndighetens webbplats, på ett pedagogiskt och transparent sätt. Allmänheten har rätt till kunskap om att tobaksindustrin tillsätter ämnen för att göra det lättare att såväl börja som fortsätta använda tobak.

Relaterat

Nikotinet bygger om hjärnan

Ny forskning tyder på att det starkt beroendeframkallande ämnet nikotin kan förvärra psykiatriska diagnoser, har effekter över generationerna och ökar...

Läs mer

Cigaretter – designade för att öka beroende

Ammoniak, socker, kakao och levulinsyra är några tillsatser i cigaretter som gör dem farligare, mer beroendeframkallande – och mer dödliga...

Läs mer

Förbud mot smaksättning ska minska bruket av e-cigaretter bland unga i USA

USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet (FDA) har föreslagit ett förbud mot försäljning av smaksatta e-cigaretter. Myndigheten menar att bruket av dessa...

Läs mer

Folkhälsomyndigheten agerar mot klickcigaretter

De så kallade klickcigaretterna är tillbaka i handeln. Men nu hotar Folkhälsomyndigheten med vite för dem som säljer cigaretterna.

Läs mer

Utreds i USA: Kan cigaretter med mycket låg nikotinhalt minska rökningen?

Att genom lagstiftning sänka nikotinhalten i cigaretter så mycket att de inte längre är beroendeskapande – går det och kan...

Läs mer

Ny forskning bekräftar smaksatta nikotinprodukters dragningskraft på unga

Två aktuella forskningsstudier bekräftar tydligt att smaktillsatser lockar barn att använda cigaretter och e-cigaretter. Forskningsresultaten visar hur viktigt det är...

Läs mer

Förslag om sänkta nikotinhalter väcker intresse

Det amerikanska förslaget att drastiskt minska nikotinnivåerna i cigaretter väcker nu gehör även i andra länder. Diskussionen har dragit i...

Läs mer

Forskaren: Sverige behöver korrektare information om hälsoeffekter av nikotin

– Informationen om hälsoriskerna med olika tobaks- och nikotinprodukter måste bli tydligare och mer korrekt. När man är gravid är...

Läs mer

Hälsoexperter i USA varnar för ”smakfällan” – får Sverige se samma utveckling?

Kola, kiwi, vindruva, ananas, anis, apelsin, äppelpaj, aprikos, banana split, björnbär, blomsterhonung, brandy, bubbelgum, choklad, kanelbulle…

Läs mer
Visa fler

Prenumerera på vårt nyhetsbrev