Regeringen vill skärpa reglerna kring tobaksfria nikotinprodukter. Det handlar bland annat om bestämmelser kring produktanmälan, produktkrav, försäljning och marknadsföring. Riksdagen sa i huvudsak ja till det, men gick emot regeringen när det gäller förbud mot smaksättning av e-cigaretter.

Majoriteten i riksdagen motiverade det med att regeringen nyligen har gett flera myndigheter i uppdrag att sammanställa kunskap om olika tobaks- och nikotinprodukters skadeverkningar. Enligt riksdagen bör ett fullgott kunskapsunderlag inväntas innan en hårdare reglering införs.

Riksdagen riktade också en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att se över frågan om att göra det straffbart att ge eller sälja tobaks- och nikotinprodukter till personer under 18 år.

Margareta Haglund, tobakspolitisk expert på Tobaksfakta, är besviken över att riksdagen sade nej till förbud mot smaksättning.

– Nu kan e-cigarettindustrin i Sverige fortsätta att utan större kontroll rekrytera fler barn som konsumenter. Vi missar chansen att göra krafttag i början av ecigarettsepidemin Barnens hälsa tycks betyda litet i Sverige i jämförelse med nikotin och tobaksindustrin. Det är bara att beklaga.

Riksdagsbeslutet 

Debatten som föregick beslutet

 

 

Läs vidare