Foto: Flickr

Om snuspolitik och snusets hälsokonsekvenser

Bland snusets omkring 2 000 olika ämnen finns flera som är cancerframkallande. Snus är med andra ord inte ett bra alternativ för den som vill sluta röka. Samtidigt ställer sig minst två tredjedelar av den vuxna befolkningen i Sverige positiva till en ökad reglering av snuset.

Rökningen går ner bland svenska elever – snusanvändningen ökar

Rökningen bland svenska elever är nu nere på rekordlåga nivåer – åtta procent i högstadiets årskurs nio och 17 procent...

Läs mer

Snus under livsmedelslagen – ger sken av hälsosam produkt

Snus och tuggtobak omfattas av livsmedelslagen. I utredningen om nya nikotinprodukter föreslås att även vitt snus ska göra det. Många...

Läs mer

Allt fler unga snusar varje dag

Daglig rökning minskar i befolkningen, men snusanvändningen ökar, framför allt i åldrarna 16 till 29 år, enligt Folkhälsomyndighetens nationella folkhälsoenkät,...

Läs mer

Kritik mot tobaksbolag som når ungdomar via sociala medier i Storbritannien

I Storbritannien anklagas bland andra British American Tobacco (BAT) för att använda sociala medier för att locka unga människor att...

Läs mer

BAT pressar kenyanska hälsoministern om vitt snus

Förra året förbjöds Lyft, som är ett vitt snus som produceras av British American Tobacco (BAT), att säljas i Kenya....

Läs mer

8 av 10 vill reglera nya produkter på samma sätt som cigaretter

Nya nikotinprodukter benämns “tobaksfria” för att undkomma tobakslagens marknads-föringsbestämmelser. De lyfts ofta fram som ofarliga alternativ till cigaretter och snus,...

Läs mer

Ökad försäljning av vitt snus

Försäljningen av vitt så kallat “tobaksfritt” snus, har ökat de senaste åren och väntas öka kraftigt även under 2020.

Läs mer här

Reaktioner mot Zyn i USA

Politiker i Kalifornien anklagar Swedish Match för falska påståenden om produkten Zyn och begär att bolaget inte får marknadsföra produkten...

Läs mer här

Utredning ser över marknadsföringen av nya nikotinprodukter

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning som ska över marknadsföringen av tobak, e-cigaretter och så kallade tobaksfria nikotinprodukter. Syftet...

Läs mer
Visa fler

Prenumerera på vårt nyhetsbrev