Foto: Flickr

Om snuspolitik och snusets hälsokonsekvenser

Bland snusets omkring 2 000 olika ämnen finns flera som är cancerframkallande. Snus är med andra ord inte ett bra alternativ för den som vill sluta röka. Samtidigt ställer sig minst två tredjedelar av den vuxna befolkningen i Sverige positiva till en ökad reglering av snuset.

Debatt: ”Att sänka skatten på snus är ett slag mot folkhälsan.”

Regeringen sänker skatten på snus med 20 procent, trots att forskning visar att snusare löper ökad risk att dö i...

Läs mer

Faktablad om snus och nikotinfri graviditet

Psykologer mot Tobak (PmT) har i samarbete med Region Gävleborg tagit fram ett nytt faktablad; Snus och nikotinfri graviditet.

Läs mer

Nikotinhalten i vitt snus kan vara mer än dubbelt så hög som i brunt snus

Testfakta har granskat några av de vanligaste varianterna av vitt snus. I några fall var nikotinhalten mer än dubbelt så...

Läs mer

Basfakta om vitt snus, e-cigaretter och nikotin

Hur farligt är det vita snuset? Och är det verkligen tobaksfritt? Vad behöver man veta om e-cigaretter och vape? Hjärt-Lungfondens...

Läs mer

Krönika: ”Rökare bör varnas för snus som rökavvänjning”

Rökare bör varnas för att använda snus som ett sätt att sluta röka. Det anser Inger Torhild Gram, läkare och...

Läs mer

Vitt snus inte måttfullt marknadsfört

Vitt snus får marknadsföras, men det ska ske på ett särskilt måttfullt sätt. Under våren inledde Konsumentverket tillsynsärenden mot tre...

Läs mer

Tema: Ovisst vad som händer med snuset i EU

Det bruna snuset är förbjudet i EU, med undantag för Sverige. Det vita snuset är ännu så länge tillåtet. Vad...

Läs mer

Tema: Stora skillnader i hur EU-länder hanterar vitt snus

Det är stora skillnader i hur EU-länderna hanterar det vita snuset. En del har inga lagar, några reglerar bara det...

Läs mer

Tema: Belgien har förbjudit vitt snus – stäms av tobaksbolag

Belgien har förbjudit vitt snus. Bakom beslutet står en bred politisk majoritet, men tobaksbolagen vill inte acceptera den nya lagen....

Läs mer
Visa fler

Prenumerera på vårt nyhetsbrev