Foto: Flickr

Om snuspolitik och snusets hälsokonsekvenser

Bland snusets omkring 2 000 olika ämnen finns flera som är cancerframkallande. Snus är med andra ord inte ett bra alternativ för den som vill sluta röka. Samtidigt ställer sig minst två tredjedelar av den vuxna befolkningen i Sverige positiva till en ökad reglering av snuset.

BAT pressar kenyanska hälsoministern om vitt snus

Förra året förbjöds Lyft, som är ett vitt snus som produceras av British American Tobacco (BAT), att säljas i Kenya....

Läs mer

8 av 10 vill reglera nya produkter på samma sätt som cigaretter

Nya nikotinprodukter benämns “tobaksfria” för att undkomma tobakslagens marknads-föringsbestämmelser. De lyfts ofta fram som ofarliga alternativ till cigaretter och snus,...

Läs mer

Ökad försäljning av vitt snus

Försäljningen av vitt så kallat “tobaksfritt” snus, har ökat de senaste åren och väntas öka kraftigt även under 2020.

Läs mer här

Reaktioner mot Zyn i USA

Politiker i Kalifornien anklagar Swedish Match för falska påståenden om produkten Zyn och begär att bolaget inte får marknadsföra produkten...

Läs mer här

Utredning ser över marknadsföringen av nya nikotinprodukter

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning som ska över marknadsföringen av tobak, e-cigaretter och så kallade tobaksfria nikotinprodukter. Syftet...

Läs mer

Uppdaterat faktablad: Om nya produkter med tobak och nikotin

Tobaksindustrin lanserar kontinuerligt nya nikotinprodukter, både med och utan tobak. Produktutveckling och marknadsföring sker i högt tempo, och myndigheterna har...

Läs mer

Uppdaterad folder om snusets påverkan på hälsan

Att snusa har negativ påverkan på hälsan. Snus innehåller bland annat nitrosaminer, som är cancerframkallande. Det framgår av en uppdaterad...

Läs mer

Svenska snusets hälsorisker kartlagda i norsk forskningssammanställning

Att snusa kan ha flera hälsorisker och även påverka fostret negativt om kvinnan snusar under graviditeten.  Det visar en ny...

Läs mer

Tema: Tobaksfria snuset undgår tobakslagen

Sedan några år finns vitt snus utan tobak på den svenska marknaden. Eftersom snuset är ”tobaksfritt” gäller inte tobakslagens marknadsföringsbestämmelser,...

Läs mer
Visa fler

Prenumerera på vårt nyhetsbrev