Tobaksbolaget har, som Tobaksfakta tidigare rapporterat, överklagat den irländska statens beslut att införa neutrala, standardiserade tobaksförpackningar. Regeringen vill att delar av överklagandet hänvisas till EU-domstolen. Det gäller bland annat JTI:s påstående att artikel 24.2 i EU:s nya tobaksproduktdirektiv är ogiltig. Denna artikel säger att medlemsländerna får gå längre än direktivet kräver (hälsovarningar som täcker 65 % av paketens fram- och baksidor) om det är berättigat för att skydda folkhälsan.

EU-domstolen kommer senare i år att behandla liknande frågor från England och Wales. JTI motsätter sig att det irländska överklagandet skickas vidare till EU-domstolen och regeringen ser detta som ett försök att fördröja EU-domstolens handläggning av frågan om neutrala förpackningar i England. Detta tillbakavisar nu bolaget.

Läs vidare