Det säger professor Luke Clancy, tobaksförebyggande pionjär och expert från Dublin University, Irland.

Den 1-4 december är han på besök i Stockholm för att stödja opinionsbildningen för ett politiskt beslut om ett måldatum för en utfasningsstrategi för rökningen i Sverige, Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025. I hans hemland har regeringen redan satt ett sådant mål – ett tobaksfritt Irland till 2025 är målet för Irlands progressiva tobakspolitik. Precis som det mål som diskuteras i Sverige, handlar det irländska målet om att få ned rökningen till fem procent eller därunder – en nivå då rökningen inte längre kommer att vara ett allvarligt folkhälsoproblem.

Långt innan detta mål sattes var Irland 2004 först i världen med rökförbud på alla arbetsplatser inomhus – inklusive pubarna. Rökfria pubar betraktades länge som en utopi i Irland, motståndarna varnade för att både turismen och publivet skulle dö ut om man inte kunde få sig ”a fag and a pint” på puben, berättar Luke Clancy.

Men liksom rökförbudet på svenska krogar blev det irländska förbudet en succé. Tio år efter dess införande var det dags att gå vidare. De tobaksförebyggande opinionsbildarna hade inte svårt att få politikerna med på noterna.

– Vi har en lång tradition av politiker som är positiva till tobaksprevention, berättar Luke Clancy.

– Jag tror det beror på att vi har lyckats göra arbetet mot tobaken populärt i befolkningen. Genom att sedan hela tiden visa för politikerna hur populärt det tobaksförebyggande arbetet är, gör man det omöjligt för dem att inte göra något.

Dåvarande hälsominister James Reilly (numer barn- och ungdomsminister) bärs dessutom även av ett högt personligt engagemang för dessa frågor eftersom både hans far och hans bror dött av tobaksrelaterade sjukdomar.

Irland har inte bara fattat beslut om målet ”Tobacco Free Ireland 2025” utan också om en plan för att nå målet. Landet har infört exponeringsförbud för tobaksvaror på säljställen och tobaksskatter som gör att ett paket av de populäraste cigarettmärkena kostar drygt 100 kronor. I februari i år antogs även en lag om neutrala, standardiserade tobaksförpackningar. Den träder i kraft fullt ut våren 2017.

Faktum är att Irland genomfört eller är på väg att genomföra så gott som alla de åtgärder som rekommenderas i WHO:s internationella tobakskonvention som vetenskapligt bevisat effektiva verktyg för att minska tobaksbruket. Och rökningen minskar snabbt. År 2014 var andelen rökare 19,5 procent, en minskning med två procentenheter från 2013 och med tio procentenheter från 2004.

– Åtgärderna är verkningsfulla och vi är på rätt väg, men de är ändå inte tillräckliga om vi på Irland ska nå vårt mål till 2025, säger Luke Clancy.

– Vi måste göra ännu mer, och det försöker vi också göra.

Rökförbudet i bilar där barn färdas är ett exempel på detta. Forskning kring barns nätverkande på sociala medier är ett annat. Genom det senare vill Luke Clancy och hans medarbetare hitta nya tobaksförebyggande strategier som når barn och inte handlar om förbud.

– Vår taktik för att bemöta tobaksindustrins marknadsföring och lobbying måste hela tiden utvecklas vidare, säger han.

Luke Clancys eget intresse för tobaksfrågan började när han som lungläkare och forskare såg skadorna av rökning och passiv rökning. Han leder forskningsinstitutet Tobacco Free Research Institute vid Dublin University och forskar bland annat om tobaksavvänjning och om effekter av rökfria miljöer. Han är en framstående rådgivare och opinionsbildare när det gäller tobaksprevention

clancygabrielUnder sitt Stockholmsbesök träffar han bland annat riksdagsledamöter och andra svenska beslutsfattare, samt läkar- och forskarkollegor. Två av Luke Clancys tre offentliga framträdanden under besöket är förlagda till Medicinska riksstämman (där han på bilden samtalar med folkhälsominister Gabriel Wikström.)

Luke Clancys budskap är att det vore klokt av Sverige att besluta om ett tidsbestämt mål för utfasning av tobaken – som Rökfritt Sverige 2025 – eftersom han menar att ett sådant mål kan öka beslutsamheten och kvaliteten i det tobaksförebyggande arbetet.

– Jag har en liten känsla av att många i Sverige på grund av den internationellt sett låga rökningen tänker att ”det här är klart”. Men det är fel. Om man inte arbetar fortlöpande och progressivt med att få ned rökningen så stannar utvecklingen och kan även vända igen. Ett tidsbestämt mål ger motivation och kraft.

– Med sitt goda utgångsläge har Sverige dessutom stora möjligheter att nå målet om mindre än fem procent rökare till 2025!

Läs vidare