Att höja tobaksskatten anses som en av de mest effektiva tobaksförebyggande åtgärderna eftersom prishöjningar minskar användningen av tobaksprodukter, särskilt bland ungdomar. Återkommande skattehöjningar är också en av de åtgärder som rekommenderas i WHO:s tobakskonvention.

I sin senaste rapport om det globala tobaksläget framhåller WHO att alltför få länder använder detta verktyg.

Regeringen i Nya Zeeland har dock ända sedan 2010 följt denna rekommendation och höjer fram till 2016 varje år tobaksskatten med tio procent. Detta ingår i handlingsplanen för att bli en rökfri nation till 2025.

Forskare vid University of Otago har nu undersökt hur skattehöjningarna hittills har påverkat prisnivån. Forskarna samlade in prisuppgifter från över 450 återförsäljare runt om i landet. Priserna på fyra av BAT:s produkter undersöktes; tre märken av färdigrullade cigaretter och ett märke av rulltobak. De tre märkena av färdiga cigaretter var ett premium-, ett standard- och ett budgetmärke. Priserna undersöktes före och efter den tioprocentiga skattehöjningen 2014.

Resultatet visade att BAT inte tog ut effekten av skattehöjningen jämnt över sortimentet. Priset på budgetmärket höjdes enbart med 3 % medan priset på andra märken höjdes mer än skatten.

– Detta innebär att vissa rökare inte berörs av tobaksskattehöjningen på det sätt som regeringen avsett, säger Louise Marsh, den forskare som ledde studien.

– Den växande prisskillnaden mellan budgetmärken och andra märken kan uppmuntra rökare att byta till billigare märken snarare än att sluta röka.

Forskarna föreslår att regeringen ska förändra sitt sätt att höja tobaksskatten för att minska tobaksbolagens möjligheter att försämra skattehöjningarnas tobaksförebyggande effekt.

Läs vidare